fbpx Dobromiła Maria Rzyska-Laube | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dobromiła Maria Rzyska-Laube

Dobromiła Maria Rzyska-Laube

Uchwałą Rady Dyscypliny nauki o sztuce Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2019 roku

magister ochrony dóbr kultury

Dobromiła Maria Rzyska-Laube

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie nauki o sztuce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Ziemba, dr hab. Tomasz Feliks de Rosset, prof. UMK

Dyplom nr 4526.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Data publikacji: wtorek, 4 lutego 2020 roku, 11:55
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 lutego 2020 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba