fbpx Jakub Zbigniew Szpytma | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jakub Zbigniew Szpytma

Jakub Zbigniew Szpytma

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2020 roku

Jakub Zbigniew Szpytma

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przezwyciężanie kryzysu emerytalnego - doświadczenia amerykańskiego planu 401(k) i możliwości jego zastosowania w Polsce”

„Solving the retirement crisis - the US 401(k) plan experience and its applicability in Poland”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dariusz Filar

Recenzenci: dr hab. Ewa Lechman, dr hab. Maria Szatlach

Gdańsk, 09 maja 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract315.97 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie465.97 KB

Recenzje

Data publikacji: wtorek, 18 lutego 2020 roku, 20:15
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 czerwca 2020 roku, 8:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka