fbpx Krzysztof Grablewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Grablewski

Krzysztof Grablewski

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2020 roku

magister Administracji

Krzysztof Grablewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)”

„Supported employment as an instrument of social and professional activation of people with disabilities in Poland (on the example of the Warmian-Masurian Voivodeship)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Dyplom nr 4571.


Gdańsk, 10 lipca 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract1.05 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie1.06 MB
Data publikacji: środa, 11 marca 2020 roku, 10:34
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 lipca 2020 roku, 8:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka