fbpx Yllka Hoxha | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Yllka Hoxha

Yllka Hoxha

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lutego 2021 roku

Master of Arts in European Business

Yllka Hoxha

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ zrozumienia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na skuteczność podejmowania decyzji ekonomicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Kosowie”

„The Impact of CSR Understanding on the Effectiveness of Economic Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises in Kosovo”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Przemysław Kulawczuk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, dr hab. Dorota Simpson

Dyplom nr 4639.


Gdańsk, 26 lutego 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract11.28 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie89.15 KB
Data publikacji: poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku, 9:00
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 marca 2021 roku, 10:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka