fbpx Piotr Smoliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Smoliński

Piotr Smoliński

Uchwałą Rady Dyscypliny literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 października 2020 roku

magister filologii polskiej

Piotr Smoliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mieczysław Czychowski. Wybrane poezje i korespondencja. Komentowana edycja krytyczna: T. I - Komentarz. Zarys biografii Mieczysława Czychowskiego, T. II - Źródła”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stefan Chwin

Recenzenci: dr hab. Stefan Bednarek, prof. em. UWr, dr hab. Karol Samsel

Dyplom nr 4597.


Gdańsk, 24 listopada 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie349.48 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Bednarka156.11 KB
PDF icon rec. dr. hab. Samsela453.63 KB
Data publikacji: piątek, 10 lipca 2020 roku, 2:58
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 listopada 2020 roku, 8:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek