fbpx Grzegorz Jarosław Schramke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Jarosław Schramke

Grzegorz Jarosław Schramke

Uchwałą Rady Dyscypliny literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 października 2020 roku

magister filologii polskiej

Grzegorz Jarosław Schramke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współczesna literatura kaszubskojęzyczna w latach 1981-2015.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Promotor pomocniczy: dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska
Recenzenci: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP, prof. dr hab. Jan Walkusz

Dyplom nr 4596.


Gdańsk, 24 listopada 2020 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Kuik-Kalinowskiej5.11 MB
PDF icon rec. prof. Walkusza3.81 MB
Data publikacji: piątek, 10 lipca 2020 roku, 3:29
Ostatnia modyfikacja: środa, 25 listopada 2020 roku, 11:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek