fbpx Marta Łockiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Łockiewicz

Marta Łockiewicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2020 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Marta Łockiewicz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Analiza mechanizmów uczenia się czytania i pisania w języku angielskim jako obcym u polskich uczniów, szczególnie uczniów z dysleksją

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Aneta Rita Borkowska, prof. UMCS, dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS, dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ, prof. dr hab. Ewa Haman

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Dariusz Doliński

Dyplom nr 989.


Gdańsk, 19 grudnia 2020 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1733.18 KB
PDF icon Recenzja 2857.11 KB
PDF icon Recenzja 3580.63 KB
PDF icon Recenzja 4285.21 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek35.61 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat581.64 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna290.83 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała Rady Dyscypliny353.37 KB
Data publikacji: czwartek, 12 listopada 2020 roku, 9:59
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 27 grudnia 2020 roku, 15:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz