Terminy wypłat stypendiów w II semestrze roku akademickiego 2016/2017 | Serwis główny UG

Terminy wypłat stypendiów w II semestrze roku akademickiego 2016/2017

Terminy wypłat stypendiów w II semestrze roku akademickiego 2016/2017:

   1.   15 marzec 2017 r.
   2.   14 kwiecień 2017 r.
   3.   15 maj 2017 r.
   4.   14 czerwiec 2017 r.

 

Świadczenia socjalne wypłacane są jedynie przelewem na konto, które należy podać we wniosku lub zgłosić w dziekanacie odpowiedniego wydziału.