Realizowane projekty rozwojowe | Serwis główny UG

Realizowane projekty międzynarodowe

Wykaz projektów międzynarodowych realizowanych przez Uniwersytet Gdański

Lp. Jednostka UG Tytuł projektu

5 PROGRAM RAMOWY

        1.      Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii     Cen tre of Excellence in Bio-Safety and Molecular Biomedicine (BioMoBiL)  
2. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Structural and functional studies of hepatitis C virus glycoproteins: identification of targets for antiviral therapy (ENHCV)
3. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Rapid identification of immunoprotective PRV antigens and optimal antigen delivery systems (ELI)
4. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Zastosowanie nowych narzędzi do badań epidemiologicznych, diagnostyki i monitorowania odporności na leki powstających odmian wirusa zapalenia wątroby typu B (HEPVAR)  
5. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
Stacja Biologiczna
Biological effects of environmental pollution in marine coastal ecosystems (BEEP)
6. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Costing tde impact of demersal fishing on marine ecosystem processes and biodiversity (COST IMPACT)
7. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Ecophysiological performance of tde dominant bivalve species from the sub-Arctic region (Icelandic coastal waters)
8. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Hindcast of Dynamic Processes of the Ocean and Coastal Areas of Europe (HIPOCAS)
9. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE)
10. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Electric DNA chips for bioprocess control
11. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Dynamics of forest tree biodiversity: linking genetic, palaeogenetic and plant historical approaches (FOSSILVA)
12. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii The Impact of Biodiversity Changes in Costal Marine Bentdic Ecosystems on Coastal Ecosystems (BIOCOMBE)
13. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research (BALTDER)
14. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Conservation of genetic diversity in exploited marine fish and shellfish populations in Northern Europe (COGENE)
15. Wydział Chemii Comparative Research on Endocrine Disrpters-Phylogenetic Approach and Common Principles focusing on Androgenic/Atiandrogenic Compounds (COMPRENDO) 
16. Wydział Ekonomiczny Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulation and the undertaking of physical measures (SPECTRUM)
17. Wydział Filologiczno - Historyczny The Baltic Sea Area Studies – Northern Dimension of Europe
18. Wydział Matematyki i Fizyki i Informatyki Resources for quantum information (RESQ)
19. Wydział Matematyki i Fizyki i Informatyki Entanglement in Quantum Information Processing and Communication (EQUIP)
20. Wydział Matemetyki i Fizyki i Informatyki Quantum Properties of Distributed Systems (QUPRODIS)
21. Wydział Nauk Społecznych Students as "Journeymen" between communities of higher education and work
22. Wydział Nauk Społecznych Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage (EUROFAMCARE)

23.

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Coastal Sands as biocatalytical filters (COSA)      

6 PROGRAM RAMOWY

1.

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Marine biodiversity and ecosystem functioning (MARBEF)
2. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Electrical Bio Sensor Arrays for Analyses of Harmful Micro Organisms and Microbial Toxins (eBIOSENSE)
3.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Analysis of quorum-quenching factor(s) of bacterial isolates selected from potato rhizosphere (QUORUM-QUENCHING)
4.

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

From Sex to Asex: a case study on interactions between sexual and asexual reproduction (SEXASEX)
5.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

European Vigilance Network for the Management of Antiviral Drug Resistance (VIRGIL)
6. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Development of generic ’on site’ molecular diagnostics for EU quarantine pests and pathogens (PORTCHECK)

7. Wydział Ekonomiczny Generalization of research on accounts and cost estimation (GRACE)
8. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Scalable Quantum Computing witd Light and Atoms (SCALA)
9. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Qubit Applications (QAP)
10. Biuro Programów Europejskich Regional Innovation Strategy for Pomerania Region (RISP)
11. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Poilitical Community through Practices and Discourses of Cross-Border Co-operation (EUDIMENSIONS)
12. Wydział Chemii Non-toxic antifouling for leisure boats (CERTOL)
13. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Entry inhibitors for the treatment of HCV infection (EI-HCV)
14. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii New preventative and therapeutic Hepatities C vaccines: from pre-clinical to phase 1 (HEPACIVIAC)
15. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii European Coastal-shelf sea OPerational observing and forecasting system (ECOOP)
16. Wydział Ekonomiczny Cost Allocation of TRansport INfrastructure Cost (CATRIN)
17. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Science and Policy Integration for Coastal System Assessment (SPICOSA)
18. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii European Supersites for Atmospheric Aerosol Research (EUSAAR)
19. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Quantum Information Processing and Communication in Europe (QUROPE)
20. Rektorat UG Uczelniany Branżowy Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim
21. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Nowe szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C(HCV): zastosowanie w profilaktyce i w terapii, badania od fazy przedklinicznej do fazy 1
22. Rektorat UG Wniosek o dofiansowanie w 2004 r. Uczelnianego Branżowego Punktu Kontaktowego 6 Programu Ramowgo Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim

7 PROGRAM RAMOWY

1. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Industrial Crops producing added value Oils for Novel chemicals (ICON)
2. Wydział Chemii Mechanisms of interactiona in nano-scale of novel ionic lubricants with functional surfaces (MINILUBES)
3. Wydział Biologii
In vitro culturing of lichen-forming fungi and changes in DNA methylation level of the mycobiont (INVITROLICHEN)
4. Wydział Ekonomiczny
Interconnection Between Short And Long-Distance Transport Networks (INTERCONNECT)
5. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Quantum Interfaces, Sensors, and Communication based on Entanglement (Q-ESSENCE)
6. Wydział Biologii, Prorektor ds. Nauki Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable Production and Industrial Applications (MAREX)
7. Wydział Ekonomiczny Optimal regulation and Infrastructure for ground, air and maritime interfaces (ORIGAMI)
8. Wydział Oceanografii i Geografii Sub-seabed CO2 Storage: Impact on Marine Ecosystems (ECO2)
9. Wydział Ekonomiczny  Optimised CO-Modal PASSenger transport for reducing carbon emission (COMPASS)
10. Wydział Biologii Exgenome Molecular Enzymes (EXGENOMES)
11. Wydział Chemii

Building bridges between specialists on computational and empirical risk assessment of engineered nanomaterials (NANOBRIDGES)

12. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Quantum resOurces: conceptuaLs and APplicationS (QOLAPS)
13. Wydział Oceanografii i Geografii Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure Network (ACTRIS)
14. Wydział Ekonomiczny Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe (I-C-EU)
15. Wydział Oceanografii i Geografii Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World (EUBORDERSCAPES)
16. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Macroscopic Quantum Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies (QCAT)
17. Wydział Ekonomiczny Transport Innovation Deployment for Europe (TIDE)
18. Wydział Chemii Modelling properties, interactions, toxicity and environmental behaviour of engineered nanoparticles (NanoPuzzles)
19. Wydział Ekonomiczny DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility (DYN@MO)
20. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Bright Squeezed Vacuum and its Applications (BRISQ2)
21. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii CENTRE OF MOLECULAR BIOTECHNOLOGY FOR HEALTHY LIFE Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform (MOBI4Health)
22. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Randomness and Quantum Entanglement (RAQUEL)
23. Wydział Ekonomiczny Transforming European Transport throught an Active Actors Forum (TRANSFORUM)

HORYZONT 2020

1. Wydział Ekonomiczny Electrification of public transport in cities - ELIPTIC
2. Wydział Chemii Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks — NanoREG II
3. Wydział Biologii Virus-X: Viral Metagenomics for Innovation Value
4. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Transformacja strukturalna na rzecz odpowiedzialnych badań w zakresie nauk biologicznych

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

1. Wydział Chemii System szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych
2. Wydział Ekonomiczny System e-duk@cji w Regionie Pomorskim
3. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych FOCUS ALFA
4. Dział Kształcenia UG EUROPRACA - Przygotowywanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy poprzez udział w praktykach zawodowych organizowanych w krajach Europy
5. Wydział Zarządzania RePro - Real life Business Projects in Multicultural Student Centered Learning
6. Wydział Ekonomiczny CONNECT
7. Dział Kształcenia UG EUROPRACA II - Przygotowywanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy
8. Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów EUROPRACA 3 - Przygotowywanie polskich studentów do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy
9. Dział Kształcenia UG Students’ Training in Tourism by a Transnational Consortium at the Eastern Border of the EU witd a View to the Specialized Vocational Training
10. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Wędrowne ptaki nie znają granic - zaawansowane szkolenie z zakresu metod badania wędrówek ptaków
11. Wydział Nauk Społecznych INCLUDE
12. Wydział Chemii Hands-on approach to analytical chemistry for vocational school II - Faculty of Chemistry and Chemical Technology

PROGRAM PHARE

1. Wydział Filologiczno - Historyczny Wirtualny Kampus Bałtycki
2. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Rozwój regionalny w obszarze transgranicznym północno-wschodniej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego
3. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Zagrożenia pasożytami dla węgorza Anguilla anguilla w obszarze transgranicznym Zalewu Wiślanego
4. POMCERT Manager środowiska - przeszkolenie zawodowe absolwentów wyższych uczelni w zakresie ochrony środowiska

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

1. Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii Partnership for sustainable development of costal urban areas
2. Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii New approach to migration regulation in south-eastern baltic sea: the European context
3. Wydział Nauk Społecznych Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych (DIAG-DYS)
4. Akademicka Telewizja Edukacyjna Cooperation between borderland universities in the application of video techniques (VIDEOCOM)
5. Wydział Ekonomiczny BaSiM - Baltic Sea Information Motorways
6. Wydział Ekonomiczny AGORA - networt Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region
7. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Scan Balt Campus (BSR INTERREG)
8. Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii InterMareC - Baltic enviroment for aquaculture development (BEAD)
9. Wydział Filologiczno - Historyczny The German Hanse as a Distant Mirror
10. Wydział Ekonomiczny The Baltic 21 Eco Region Project
11. POMCERT Bioenergy Promotion
12. POMCERT Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Management - Baltic MANURE
13. Wydział Ekonomiczny Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region / ESPON BSR TeMo
14. Wydział Oceanografii i Geografii Economic Crises: Resilience of Regions
15. Wydział Ekonomiczny Catching the future – Business and development exchange in the South Baltic region
16. POMCERT Capacity Building Project
17. POMCERT South Baltic Offer - South Baltic Offshore Wind Energy Regions
18. POMCERT Wetlands, Algae and Biogas - A southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project
19. POMCERT Suistanable RES-CHAINS in the South Baltic Region
20. Wydział Ekonomiczny Re-vitalisation of the European Culture Route in the South Baltic Area - Pomeranian Way of St. James
21. Wydział Ekonomiczny TROLLEY - Promote Clean Public Transport
22. Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii Standarization method for the identification of fish parasites (2nd CEI)
23. Międzyuczelniany WydziałBiotechnologii UG i GUMED Polish-Romanian initiative to test a shared teaching module in diagnostics of environment (PRIDE)
24. Wydział Oceanografii i Geografii Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea (BALSAM)
25. Wydział Ekonomiczny Planowanie przestrzenne w ramach Regionu Bałtyckiego - ECO REGION
26. Rektorat UG Baltic Science Network
27. Wydział Chemii Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances and exposure to ecosystems and humans at and from urban areas around the Baltic Sea
28. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE)

NATO SCIENCE PROGRAMMES

1. Wydział Chemii Molecular Modelling Studies of the Mechanism of Familial Amyloidosis Caused by Mutations of Native Gelsolin

EMBO YOUNG INVESTIGATOR PROGRAMME

1. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii EMBO AWARD

UNESCO

1. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii; Stacja Morska w Helu The Aplication of Ecohydrology Metdods for the Restoration and Sustainable management of Coastal Zones

SOCRATES ERASMUS

1.

Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów SOCRATES ERASMUS
2. Wydział Ekonomiczny IICEE - Interpersonal and Intercultural Competence for the Enlarged Europe
3. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii ODL - Diagnostic of plant patdogenic bacteria
4. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Future skills for Biotechnology (FS-BIOTHECH)

SOCRATES COMENIUS

1. Wydział Nauk Społecznych Education for Change
2. Wydział Nauk Społecznych Good ID in schools - Good Intercultural Dialogue in school
3. Wydział Nauk Społecznych Drama Improves Lisbon Key Competences in Education (DICE)

ERASMUS MUNDUS

1. Wydział Filologiczny Promoting Baltic Sea Region Higher Education Worldwide - BalticStudyNet
2. Wydział Oceanografii i Geografii Erasmus Mundus Doctoral programme in Marine Ecosystem Health and Conversion - MARES

ERASMUS

1. Wydział Filologiczny Klaipeda International Summer School: Sustainable Development in the Baltic Sea Region (BAREGIS)
2. Studium Języków Obcych Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2010 (EILC)
3. Studium Języków Obcych Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2011 (EILC)
4. Studium Języków Obcych Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2012 (EILC)
5. Wydział Filologiczny OPTIMALE
6. Studium Języków Obcych Intensywne Kursy Językowe Programu Erasmus 2012 (EILC)
7. Wydział Ekonomiczny Developing New Distribution Skills for SMEs and HEI Students (DNDS)

SOCRATES ACCOMPANYING MEASURES

1. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii International Conference Globalisation and the Future of Economic, Social and Cultural Rights

LIFELONG LEARNING PROGRAMME - GRUNDTVIG

1. Wydział Nauk Społecznych  Nowe klucze do kompetencji kluczowych

JEAN MONNET PROJECT

1.

Wydział Ekonomiczny; Ośrodek Badań Integracji Europejskiej European Integration. Poland’s membership in the European Union

2.

Wydział Prawa i Administracji; Centrum Prawa Europejskiego Centre of European Law
3. Wydział Ekonomiczny The European Economic Integration - Electronic Platform
4. Wydział Ekonomiczny Specialized courses within the EU Economic Studies at the Faculty of Economics of the University of Gdansk
5. Wydział Ekonomiczny  European Union Determinants and challenges of the Polish Presidency in 2011
6. Wydział Nauk Społecznych Children's University for Europe

THE WELLCOME TRUST

1.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii The role of molecular chaperones in the maintenance and transmission of mitochondrial DNA

2.

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii A novel transcription activation mechanism in bacteria: DNA-protein and protein-protein interactions at the bacteriophage lambda pR promoter

PRZETARGI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1.

Wydział Ekonomiczny

Expert Review of the TREMOVE transport model dataset in Poland

2. Wydział Ekonomiczny Assessment of the contribution of the TEN and other transport policy measures to the mid-term implementation of the White Paper on the European Transport policy for 2010

3.

Wydział Ekonomiczny

An impact assessment of the internalisation of the external costs of transport

4. Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów

Effective defence rights in criminal proceedings: a European and comparative study on judicial remedies

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

1. Wydział Chemii Stypendia dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na prowadzenie badań naukowych
2. Wydział Zarządzania Program stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zajmujących się badaniami nad rozwojem gospodarki innowacyjnej Pomorza
3. Wydział Zarządzania System Gospodarki Elektronicznej Pomorza dla MSP
4. Wydział Ekonomiczny Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze
5. Biuro Programów Europejskich Absolwent w pomorskim przedsiębiorstwie - program stażowy dla Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego (APoP)
6. Wydział Zarządzania Uniwersyteckie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowo-Dydaktyczne w Sopocie

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

1. POMCERT Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska
2. POMCERT Pomorski program Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska PPDKOŚ
3. Wydział Zarządzania E-pracownik. Rozwój umiejętności kadr MŚP w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych
4. Centrum Europejskie Efektywne zarządzanie w przedsiebiorstwie sektora przetwórstwa rolno-spożywczego
5. Wydział Filologiczno - Historyczny Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz drugiego przedmiotu (Edycja I)
6. Wydział Nauk Społecznych Przygotowanie nauczycieli do roli doradcy zawodowego w ramach studiów podyplomowych (Edycja I)
7. POMCERT Specjalistka ds. zarządzania środowiskiem
8. Dział Kształcenia UG Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (EDYCJA II)
9. Dział Kształcenia UG Szkolny doradca zawodowy

EQUAL

1. Wydział Nauk Społecznych Agenda Bezdomności - Standard Aktywnego Powrotu na rynek Pracy
2. Wydział Zarządzania EUROSTER - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego
3. Wydział Zarządzania EUROSTER - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (działanie 3)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

1. Dział Kształcenia UG Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim
2. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż "Matematyka Ekonomiczna"
3. Wydział Ekonomiczny Analiza trendów rozwojowych firm województwa pomorskiego w zakresie eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych
4. Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe "Etyka"
5. Wydział Chemi, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki - zwiekszanie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (PRO-GOS) 
6. Wydział Nauk Społecznych Rozwój kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia z woj. pomorskiego
7. Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Kształcimy profesjonalistów - kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego
8. Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego
9.
Wydział Chemii
Zajęcia praktyczno-badawcze w powiecie elbląskim. Pilotażowy program wdrożenia nowego przedmiotu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 
10. Wydział Prawa i Administracji Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
11. Wydział Ekonomiczny Case Simulator
12. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy
13. Zastępca Kwestora Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)
14. Wydział Chemii Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś)
15. Dział Kształcenia UG Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020)
16. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modelling
17. Wydział Oceanografii i Geografii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Historyczny PWP: Uniwersytet jutra : umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Downtown-Houston
18. Wydział Oceanografii i Geografii Inkubator Talentów Biotechnologicznych
19. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Ekologiczna alternatywa dla nadmiernej chemizacji środowiska - poszukiwanie i scharakteryzowanie naturalnych wrogów szkodników upraw leśnych
20. Wydział Oceanografii i Geografii Opracowanie podstaw technologii produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg
21. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GuMed Innowacyjny czujnik do wykrywania wirusa grypy
22. Wydział Historyczny Stanowisko archeologiczne live & online
23. Wydział Chemii Zmysłowa chemia - pozwól mi odkryć to samemu
24. Wydział Zarządzania Menadżer Jutra - wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość
25. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Nowoczczesna szczepionka przeciwko chorobie Newcastle

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

1. Biblioteka UG Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne - obwoźny skaner)
2. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Fizyka dla przyszłości / Zakup kompletnego wyposażenia nowoczesnego dydaktycznego laboratorium fizycznego dla studentów i doktorantów kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
3. Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju Rozbudowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie: Centrum Komputerowe wraz z łacznikiem i windą dla osób niepełnosprawnych
4. Wydział Oceanografii i Geografii
Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej
5. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki / Wydział Chemii Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
6. Centrum Inwestycji i Rozwoju Budowa budynku Neofilologii w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego
7. Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
8. Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie
9. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Fizyka dla medycyny – przebudowa pomieszczeń i wyposażenie Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku 

10. Kanclerz/Stacja Morska w Helu EDU EKO HEL - przygotowanie dokumentacji projektowej dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu
11. Centrum Inwestycji i Remontów Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk
12. Wydział Biologii Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni
13. Centrum Inwestycji i Remontów Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym
14. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdańsk
15. Centrum Inwestycji i Remontów Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

1. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Centrum biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt
2.

Wydział Biologii

A novel gene expression-targeted therapy for lysosomal storage diseases
3. Wydział Biologii Zastosowanie badań nad procesem replikacji fagów lambdoidalnych, niosących geny toksyn Shiga (stx), w opracowaniu skutecznych metod ich wykrywania, efektywnej terapii lub uniknięciu efektów infekcji
4.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Rola białek opiekuńczych w funkcjonowaniu komórki
5. Wydział Oceanografii i Geografii
Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA)
6. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Nowe wydajne luminofory do oświetleń
i koncentratorów słonecznych
7.

Wydział Oceanografii i Geografii

Satelitarna kontrola środowiska Morza Bałtyckiego (SatBałtyk)
8.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Physics of future quantum based information technologies
9. Wydział Biologii Zastosowanie kannabidiolu w celu hamowania przyrostu masy ciała, pobierania pokarmu i gromadzenia tkanki tłuszczowej
10. Wydział Biologii Praktyczne wykorzystanie mutacji w genach relA i spoT Escherichia coli do skonstruowania wysokowydajnego systemu do klonowania
11. Wydział Chemii Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej
12. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania komórek nowotworowych z nie aktywnym białkiem supresoru nowotworu - p53
13. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Wykorzystanie zmienności naturalnej Arabiolopsis thaliana w badaniach molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn
14. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Bio-molecular chemistry: an interdisciplinary approach to protein structure-function relationships 
15.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym
16. Wydział Chemii Poszukiwanie miejsca oddziaływania ludzkiej cystatyny C z biologicznie aktywnymi ligandami
17. Wydział Oceanografii i Geografii Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) 
18. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Exploring new immune evasion mechanisms of herpesviruses - the search for improvement strategies of anti-herpesviral vaccines and virus-based therapeutics
19. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Znaczenie kliniczne badań genomicznych i protemicznych w raku trzonu macicy - implikacje diagnostyczne, prognostyczne i predykacyjne
20. Wydział Biologii Badanie możliwości wykorzystania tkanki łyka do produkcji białek rekombinowanych
21. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Technologies for information transfer and processing based on phenomena of a strictly quantum nature
22.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

New Families of Tight Bell Inequalities
23. Wydział Biologii Zastosowanie sRNA w terapii kierowanej przeciw zakażeniom enterokrwotocznymi szczepami bakterii Escherichia coli
24. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Quantum Macroscopic Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Techmologies
25. Wydział Chemii Electron-Driven Molecular Transformations in Systems with Intra- in Intermolecular Hydrogen Bonds
26. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Rola niekodującego RNA w metylacji chromatyny i inwazyjności raka prostaty - udział w konkursie Undergraduate Student Caucus and Poster Competition i prestiżowej konferencji American Assocation for Cancer Research Annual Meeting
27.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

UCZEŃ - NAUKOWIEC! Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium
28. Wydział Filologiczny

Literatura i Sztuka Holocaustu w szkole ponadgimnazjalnej

29. Wydział Oceanografii i Geografii

Akademickie Centrum Kreatywności

30.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Cellular functions of molecular chaperones

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

1. Centrum Inwestycji i Rozwoju Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
2. Wydział Oceanografii i Geografii Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce
3. Wydział Oceanografii i Geografii Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich
4. Centrum Inwestycji i Rozwoju Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

1. Wydział Ekonomiczny Innowacyjna perspektywa transportu i logistyki

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

1. Wydział Oceanografii
i Geografii
Kampania edukacyjno-informacyjna "Czemu znakujemy ryby"

POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014

1. Wydział Nauk Społecznych Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality - Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families (WLB_GE)
2. Wydział Biologii i
Wydział Oceanografii i Geografii
Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia (GLAERE)
3. Wydział Oceanografii i Geografii Climate Change Impact on Ecosystem Health - Marine Sediment Indicators (CLISED)
4. Wydział Chemii Third generation photoactive materials and new materials-based system for photocatalytic air treatment (PHOTOAIR)
5. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Potato pathogen population in changing climatic conditions of Norway and Poland and the mechanisms of their interaction with host (POTPAT)
6. Wydział Oceanografii i Geografii  Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure   (CO2MARINE)
7. POMCERT Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych - NORWET
8. Wydział Oceanografii i Geografii Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci Natura 2000 (HABITAT MAPPING)
9. Wydział Oceanografii i Geografii Reakcja ekosystemu morskiego i lądowego na zmiany klimatyczne w Arktyce - związki między fizycznym środowiskiem, bioróżnorodnością zooplanktonu i populacją morskich ptaków - ALLEKONGE
10. Wydział Nauk Społecznych Wizyta studyjna na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Bergen w Norwegii
11. Wydział Filologiczny Rozszerzanie kompetencji badawczych i dydaktycznych pracowników Skandynawistyki UG – wizyta studyjna w Islandii
12. Wydział Filologiczny Rozszerzanie kompetencji badawczych i dydaktycznych pracowników Katedry Skandynawistyki UG – wizyta studyjna w Norwegii
13. Wydział Filologiczny Wizyta przygotowawcza na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim
14. Wydział Filologiczny Wizyta Studyjna- National Hearing and Speech Institute of Iceland
15. Wydział Filologiczny Rozwój projektu filmu studenckiego Niewidzialne powiązania jako poszerzenie współpracy UG – NTNU oraz przygotowanie bazy pod kolejne działania
16. Wydział Filologiczny Wizyta studyjna w Islandzkiej Filmotece Narodowej
17. Wydział Nauk Społecznych Wizyta studyjna w Norwegian University of Science and Technology
18. Wydział Filologiczny Wizyta przygotowawcza na Arktycznym Uniwersytecie w Tromso
19. Wydział Filologiczno - Historyczny Nauczanie Języka Norweskiego
20. Wydział Nauk Społecznych Budowanie świadomości studentów Wydziału Nauk Społecznych dotyczących środowiska i zmian klimatycznych (EKOSTUDENT)
21. Wydział Nauk Społecznych Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii

POLSKO - SZWAJCARSKI PROGRAM BADAWCZY

1. Wydział Oceanografii i Geografii Climate of northern Poland during the last 1000 years: Constraining the future with the past (CLIMPOL)
2. Wydział Chemii Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakowi

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

1.

Akademickie Centrum Kultury Moving Baltic Sea
2. Akademickie Centrum Kultury Cyrkolika - kreatywni cyrkiem

BONUS

1. Wydział Oceanografii i Geografii Environmental Risk Governance of the Baltic Sea (RISKGOV)
2. Wydział Oceanografii i Geografii Hypoxia mitigation for Baltic Sea ecosystem restoration (HYPER)
3. Wydział Oceanografii i Geografii

Nutrient COcktails in COAstal zones of the Baltic Sea (COCOA)

CEFIC-LRI The European Chemical Industry Council Long-rage Research Initiative

1. Wydział Chemii Opracowanie metod grupowania dla nanomateriałów i ustalenia kryteriów ich bezpiecznego projektowania

LIFE+

1. Wydział Oceanografii i Geografii Static Acoustic Monitoring of the Baltic Porpoises (SAMBAH)

FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY

1. Wydział Nauk Społecznych Wizyta przygotowawcza
2. Wydział Filologiczny Przygotowanie projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS
3. Wydział Filologiczny W trosce o jakość w ilości - program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (IQ)
4. Wydział Nauk Społecznych Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii
5. Wydział Filologiczny Przygotowanie projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach FSS pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Islandzką Filmoteką Narodową
6. Wydział Nauk Społecznych Budowanie świadomości studentów Wydziału Nauk Społecznych dotyczących środowiska i zmian klimatycznych - EKOSTUDENT

EUREKA

1. Wydział Chemii Opracowanie składu aerozolu do nosa chroniacego śluzówkę przed infekcjami

ERASMUS+

1. Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni
2. Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2014-2015
3. Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie)
4. Wydział Nauk Społecznych Promoting LLL  in HE by implementing innovative practices in RPL (EDUPRO) 
5. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed Innowacyjna koncepcja blended learning do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych (RELeCo)
6. Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu). Edycja 2015-2016
7. Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie - Rosja)
8. Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie - Serbia)
9. Wydział Nauk Społecznych Achieving Resilience Through Play and Drama (ARTPAD) (Profilaktyka dla dzieci przez ustrukturyzowaną zabawę i dramę)
10. Wydział Nauk Społecznych Modernizing Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practises (INDOPED)

POWER

1. Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2014-2015
2. Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2015-2016
3. Wydział Oceanografii i Geografii Interdyscyplinarny program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi - 'NoZ na Staż” 
4. Biuro Karier UG Pozytywne Biuro Karier

PROGRAM OPERACYJNY - INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 - 2020

1. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Kryptografia z samotestującymi urządzeniami kwantowymi
2. Centrum Transferu Technologii UG (CTT UG) Inkubator Innowacyjności+

ERA-NET INFECT-ERA

1. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Quantum States: Analysis and Realizations (QUASAR)
2. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Czynniki genetyczne gospodarza związane z procesem tworzenia cccDNA wirusa zapalenia wątroby typu B jako nowe cele terapii przeciwwirusowej i biomarkery - identyfikacja, ocena przedkliniczna i wpływ na choroby wątroby (hepBccc)

INNE

1. Wydział Ekonomiczny Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandising traffic between the Atlantic and Polish ports. Viability of a ahipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdańsk (SEAMOTRA)
2. Wydział Ekonomiczny Transport Demand Forecast & Model Split Patterns
3. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii CEI seminars on standardization metdod for the identification of fish parasites
4. Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Socio-spatial consequences of demographic change for East Central European cities (Volksvagen)
5. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Quantum States: Analysis and Realizations
6. Wydział Oceanografii i Geografii Baltic Sea Pilot Project: Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea (BALSAM)
7. Wydział Oceanografii i Geografii Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea
8. Wydział Historyczny Growth potential of Archaeological Cultural heritage in the South Baltic
9. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Novel phosphors for white light emitting diodes
10. Wydział Prawa i Administracji Effective defence rights in criminal proceedings: a European and comparative study on judicial remedies
11. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Nowe luminofory dla białych diod świecących (NOPLID)
12. Wydział Prawa i Administracji Efektywne prawo do obrony w procesie karnym: europejskie i komparatystyczne studium środków kontroli sądowej
13. Wydział Prawa i Administracji ACURIA - Sądy wobec postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych: dobre pratyki oraz bariery w pięciu państwach UE
14. Wydział Oceanografii i Geografii Metody pomyślnego badania cyjanobakterii w wielu jeziorach
15. Wydział Oceanografii i Geografii Cyanobacterial oligopeptides – isolation and structure - activity studies
16. Wydział Oceanografii i Geografii Nostoc edaphicum bogatym źródłem biologicznie aktywnych peptydów
17. Wydział Chemii EXIL - EXchange on Ionic Liquids


Ogółem projektów: 315

W tym:

  • trwających: 31
  • zakończonych: 284
  Nazwa programu
  Projekty aktualnie realizowane
  Projekty zakończone

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wojciech Sasak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 kwietnia 2017 roku, 8:30