Studia trzeciego stopnia | Serwis główny UG

Studia trzeciego stopnia

Obsługa administracyjna studiów doktoranckich na UG

Dział Kształcenia
pokój 504, V piętro budynku Rektoratu
tel.: +48 58 523 25 95
e-mail: doktoranci@ug.edu.pl

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Telefon:
+48 58 523 63 21

Wydział Biologii

Telefon:
+48 58 523 60 08

Wydział Chemii

Telefon:
+48 58 523 50 11
Telefon:
+48 58 523 50 11

Wydział Ekonomiczny

Telefon:
+48 58 523 12 48
Telefon:
+48 58 523 11 17

Wydział Filologiczny

Telefon:
+48 58 523 30 16

Wydział Historyczny

Telefon:
+48 58 523 20 39

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Telefon:
+48 58 523 20 27
Telefon:
+48 58 523 22 58,
+48 58 523 21 92
Telefon:
+48 58 523 22 58,
+48 58 523 21 74

Wydział Nauk Społecznych

Telefon:
+48 58 523 44 30
Telefon:
+48 58 523 44 30
Telefon:
+48 58 523 45 48

Wydział Oceanografii i Geografii

Telefon:
+48 58 523 66 76

Wydział Prawa i Administracji

Telefon:
+48 58 523 28 81
Telefon:
+48 58 523 29 86

Wydział Zarządzania

Telefon:
+48 58 523 14 32