Lista studiów doktoranckich

Nazwa Studium Doktoranckiego Tryb Kierownik Obsługa adm. Telefon * Adres mailowy
Wydział Biologii
Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii stac. prof. dr hab. Marek Ziętara mgr Anita Hetmańska +48 58 523 60 08 anita.hetmanska@biol.ug.edu.pl
Wydział Chemii
Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii stac. prof. UG, dr hab. Adam Prahl inż. Ilona Rostalska +48 58 523 50 11 ilona.rostalska@ug.edu.pl
Niestacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Ochrony Środowiska niestac. prof. UG, dr hab. Iwona Anusiewicz inż. Ilona Rostalska + 48 58 523 50 11 ilona.rostalska@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny
Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii niestac. prof. zw. dr hab. Jan Burnewicz mgr Mirosława Dudek +48 58 523 12 48 ekomd@ug.edu.pl
Niestacjonarne Studia Doktoranckie w języku angielskim z ekonomii niestac. prof. UG, dr hab. Monika Bąk mgr Ewa Krukurka +48 58 523 13 87 phdeconomics@ug.edu.pl; e.krukurka@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny
Filologiczne Studia Doktoranckie stac. prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek Joanna Oleszek +48 58 523 29 59 j.oleszek@ug.edu.pl
niestac.
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Studia Doktoranckie z Fizyki stac. prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski mgr Marta Stempniewicz +48 58 523 22 58, +48 58 523 21 92 studia.doktoranckie@ug.edu.pl
Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i Informatyki stac. prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec mgr Marta Stempniewicz +48 58 523 22 58, +48 58 523 21 74 studia.doktoranckie@ug.edu.pl
Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling stac. prof. dr hab. Tomasz Szarek mgr Marta Stempniewicz +48 58 523 22 58, +48 58 523 21 74 studia.doktoranckie@ug.edu.pl
Wydział Historyczny
Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i Historii Sztuki stac. prof. UG, dr hab. Anna Paner Anna Krause +48 58 523 20 39 anna.krause@ug.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych
Studia Doktoranckie Psychologii niestac. prof. UG, dr hab. Michał Harciarek mgr Karolina Żuk-
Wieczorkiewicz
+48 58 523 43 06 psykzw@ug.edu.pl
Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki
i Nauk o Polityce
stac. prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek Joanna Walczyk +48 58 523 44 28 wnsjw@ug.edu.pl
Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki
i Nauk o Polityce
niestac. prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek Joanna Walczyk +48 58 523 44 28 wnsjw@ug.edu.pl
Wydział Oceanografii i Geografii
Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Oceanografii i Geografii stac. prof. dr hab. Maria Żmijewska mgr Alicja Bielińska +48 58 523 66 76 bgoab@ug.edu.pl
niestac.
Studia doktoranckie w zakresie Oceanologii i Geografii stac. prof. dr hab. Maria Żmijewska mgr Alicja Bielińska +48 58 523 66 76 bgoab@ug.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji
Studia Doktoranckie w Zakresie Prawa niestac. prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło mgr Lidia Zubielewicz +48 58 523 29 86 sdoktoranckie@prawo.ug.edu.pl
niestacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie Prawa w języku angielskim niestac. dr hab. Maciej Barczewski     m.barczewski@prawo.ug.edu.pl
Wydział Zarządzania
Niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania niestac. prof. UG, dr hab. Wiesław Golnau Joanna Kuchcińska +48 58 523 14 32 joanna.kuchcinska@ug.edu.pl
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne studia III stopnia
Europeistyka niestac. prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki mgr Barbara Błażejewska +48 58 523 12 21

europa@gnu.ug.edu.pl

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG GUMed
Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie stac. prof. dr hab. Ewa Łojkowska mgr Ewa Brzana +48 58 523 63 21

dziekanat@biotech.ug.gda.pl

Obsługa administracyjna studiów doktoranckich na UG:

Dział Kształcenia
pokój 307, III piętro budynku Rektoratu
tel.: (0-58) 523 25 95
e-mail: doktoranci@ug.edu.pl

Subskrybuj RSS - Studia trzeciego stopnia