Studia trzeciego stopnia | Serwis główny UG

Studia trzeciego stopnia

Obsługa administracyjna studiów doktoranckich na UG

Dział Kształcenia
pokój 504, V piętro budynku Rektoratu
tel.: +48 58 523 25 95
e-mail: doktoranci@ug.edu.pl

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Nazwa Telefon E-mail
Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie (IPMSD)
+48 58 523 63 21
Wydział Biologii
Nazwa Telefon E-mail
Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii
+48 58 523 60 08
Wydział Chemii
Nazwa Telefon E-mail
International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” (INTERCHEM)
+48 58 523 50 30
Niestacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Ochrony Środowiska przy Wydziale Chemii
+48 58 523 50 30
Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii
+48 58 523 50 30
Wydział Ekonomiczny
Nazwa Telefon E-mail
Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii
+48 58 523 12 48
Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii w języku angielskim
+48 58 523 11 17
Wydział Filologiczny
Nazwa Telefon E-mail
Filologiczne Studia Doktoranckie - studia stacjonarne
+48 58 523 30 16
Wydział Historyczny
Nazwa Telefon E-mail
Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii - studia stacjonarne
+48 58 523 20 39
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Nazwa Telefon E-mail
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego (IPMSD)
+48 58 523 20 27
Studia Doktoranckie z Fizyki - studia stacjonarne
+48 58 523 21 92
Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i Informatyki - studia stacjonarne
+48 58 523 22 58,
+48 58 523 21 74
Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Telefon E-mail
Socjologiczne Studia Doktoranckie
+48 58 523 44 05
Studia Doktoranckie Psychologii
+48 58 523 43 19
Studia Doktoranckie z Filozofii
+48 58 523 44 30
Studia Doktoranckie z Zakresu Nauk o Polityce - studia stacjonarne
+48 58 523 41 61
Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki - studia stacjonarne
+48 58 523 42 55
Wydział Oceanografii i Geografii
Nazwa Telefon E-mail
Środowiskowe Studia Doktoranckie
+48 58 523 66 76
Wydział Prawa i Administracji
Nazwa Telefon E-mail
Niestacjonarne Studia Doktoranckie w języku angielskim w zakresie Prawa
+48 58 523 28 81
Niestacjonarne Studia Doktoranckie w Zakresie Prawa
+48 58 523 29 86
Wydział Zarządzania
Nazwa Telefon E-mail
Niestacjonarne Studia Doktoranckie
+48 58 523 14 32