Dział Finansowy | Serwis główny UG

Najczęściej zadawane pytania: Dział Finansowy

 1. Czy student może pobrać zaliczkę na działalność Koła Naukowego?

  Zaliczkę na działalność Koła Naukowego pobiera opiekun Koła.
   
 2. Czy dokonanie przedpłaty zwalnia od obowiązku dostarczenia faktury?

  Każde dokonanie przedpłaty zobowiązuje do przedstawienia faktury rozliczającej.
   
 3. Jakie są stawki za podróż służbową?

  Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z dniem 01 MARCA 2013 r. zmieniają się stawki ryczałtów oraz zasady naliczania diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

  Od 1 marca 2013 r. stawki ryczałtów wynoszą odpowiednio:

 4. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – 6 zł
 5. ryczałt za nocleg – 45 zł
 6. dieta – 30 zł, przy czym:
  1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
   1. mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
   2. od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
   3. ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
  2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
   1. do 8 godzin – przysługuje 50% diety
   2. ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
  3. kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
   • śniadanie – 25% diety
   • obiad – 50% diety
   • kolacja – 25% diety

W celu prawidłowego naliczenia diet prosimy o dołączenie do każdej delegacji krajowej wypełnionego oświadczenia (oświadczenie w załączniku)

WAŻNE!

prosimy o wpisywanie na druku polecenia wyjazdu służbowego środka transportu właściwego do odbycia podróży, a także jego rodzaju i klasy, który określa pracodawca.

Na wszystkich fakturach wystawionych z formą płatności PRZELEW dotyczących wyjazdów służbowych prosimy wpisywać numer delegacji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 lutego 2015 roku, 13:40

Ważne dokumenty: Dział Finansowy

 • faktury płatne gotówką i przelewem,
 • zaliczki na zakupy i rozliczenia zaliczek,
 • zaliczki na delegacje i rozliczenia delegacji,
 • zaliczki na zakup znaczków pocztowych i biletów jednorazowych,
 • zlecenia na wypłatę dewiz,
 • kosztorysy studiów podyplomowych,
 • umowy krajowe oraz umowy dotyczące programów międzynarodowych,
 • przedpłata na konferencję [doc]
 • oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń [doc]
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 lutego 2016 roku, 12:49