Opłaty | Serwis główny UG

Opłaty za miejsce w Domu Studenckim

Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk do 15 każdego miesiąca (indywidualny numer konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl). Osoby niebędące studentami UG uiszczają opłaty we wskazanym powyżej terminie w portierni właściwego domu studenckiego.

Należność za pojedyncze noclegi uiszcza się na bieżąco w portierni właściwego domu studenckiego.

 

Domy studenckie - cennik 2016/2017

Ceny w domach studenckich w roku akademickim 2016/2017 określa:

Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 11/K/16 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2016/2017.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kromer
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kromer
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 października 2016 roku, 12:09