Opłaty za usługi edukacyjne | Serwis główny UG

Opłaty za usługi edukacyjne

Zasady pobierania opłat za kształcenia oraz świadczone usługi edukacyjne określa uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Ujednolicony tekst uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku stanowi załącznik do zarządzenia nr 106/R/16 Rektora UG z dnia 6 listopada 2016 r.

Ujednolicony tekst uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku został zmieniony przez:

  • uchwałę nr 28/16 Senatu UG z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
  • uchwałę nr 37/16 Senatu UG z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 76/R/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/R/16 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/16 z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 26/R/16 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 22/R/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenia na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 42/R/15 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 22/R/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenia na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016.

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w  Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 90/R/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 25/R/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 72/R/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 25/R/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/R/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/R/14 z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Gdańskim wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 listopada 2016 roku, 15:09