ZUS | Serwis główny UG

ZUS

Ogólne informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym

Do 26 roku życia powinieneś/aś być zgłoszony/a do ubezpieczenia zdrowotnego jak członek rodziny przez jednego z pracujących: rodziców, opiekunów lub małżonka.

Gdy małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia małżonka.

Dla kogo ubezpieczenie zdrowotne opłacane  przez UG

Doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat, lecz nie posiadają rodziców albo opiekunów prawnych .

Uprawnieni członkowie rodziny doktoranta – niepracujący współmałżonek, dziecko.

 

Ubezpieczenie Zdrowotne Doktoranta UG - Co warto wiedzieć ?

  • Kiedy traci się prawo do ubezpieczenia przez UG

Prawo do ubezpieczenia przez UG doktorant traci z dniem , w którym przestaje być doktorantem bądź podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu . Konieczne jest w tej sytuacji wyrejestrowanie doktoranta.

Wyrejestrowaniu podlegają osoby, które:

  • Ukończyły studia doktoranckie
  • Zostały skreślone , bądź zrezygnowały
  • Podjęły pracę (umowa o pracę, zlecenie)
  • Współmałżonek(ka) podjął pracę

Doktorant zobowiązany jest powiadomić osobiście Dział Kształcenia w terminie 14 dni o zaistnieniu jednego z powyższych zdarzeń.

Niedopełnienie tego obowiązku może przyczynić się do podwójnego ubezpieczenia i wyrzuceniu z systemu ZUS. Co może spowodować, że za wizytę u lekarza zapłacić będzie musiał sam doktorant.

Zgłoszenie do ubezpieczenia

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS należy złożyć wypełnione w Dziale Kształcenia formularz zgłoszeniowy ZUS ZZA i oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W celu wyrejestrowania z ubezpieczeń konieczne jest wypełnienie i dostarczenie do Działu Kształcenia formularza ZUS ZWUA.

Gdy doktorant podejmie umowę o pracę , zlecenie czy rozpocznie działalność gospodarczą zobowiązany jest wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na UG na czas trwania tej umowy.

 Po jej zakończeniu doktorant powinien ponownie się zarejestrować. Przejdzie znaną mu już procedurę zgłoszenia i wypełni oświadczenie.

Zgłoszenie do ubezpieczeń członka rodziny

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia należy dokonać poprzez wypełnienie i dostarczenie do Działu Kształcenie formularza ZUS ZCNA.

Inne

Doktorant zobowiązany jest informować o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu Dział Kształcenia.

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U.04.210.2135 z dnia 27 września 2004 r.) Art. 66.1.20); art. 67.2; art.67.3; art. 73.4); art.75.4.

Zdrowotne ubezpieczenia doktorantów na UG – Dział Studenckich Spraw Socjalnych


Ubezpieczeniem zdrowotnym doktorantów od października 2016 r. zajmuję się Dział Studenckich Spraw Socjalnych

mgr Renata Kowalewska

I piętro starego budynku Rektoratu (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, pokój 110)

tel. 58/ 523 24 30

renata.kowalewska@ug.edu.pl

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon ubezpieczenie_zdrowotne_doktoranta.pdf79.71 KB
PDF icon zza.pdf400.48 KB
PDF icon zwua.pdf192.32 KB
PDF icon zcna.pdf500.51 KB
PDF icon oswiadcznie.pdf37.58 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Weronika Butza
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 lutego 2017 roku, 8:32