Dział Płac | Serwis główny UG

Ważne dokumenty: Dział Płac

1. Zarządzenie Rektora UG nr 148 /R/16 z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/R/16 Rektora UG w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwerytecie Gdańskim

 

2. Zarządzenie Rektora UG nr 131/R/16 z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwerytecie Gdańskim

 

3. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w UG od 01.01.2017 (załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 131/R/16)

 

4. Wzór umowy o dzieło (załącznik nr 2 do Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w UG)

 

5. Wzór umowy zlecenia (załącznik nr 1 do Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w UG)

 

6. Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Załączniki

 

7. Inne dokumenty Działu Płac

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 lutego 2017 roku, 12:43