The first edition of the postgraduate course Education for sustainable development: offshore wind energy completed

Graduates

Eighteen people graduated from the first edition of the postgraduate course Education for Sustainable Development: offshore wind energy. On July 20 this year, the graduates met with the study leaders to summarise two semesters of knowledge acquisition.

'We are very happy to celebrate the completion of the I edition together. I hope these studies have met your expectations and that you have gained an awareness of Offshore Wind Energy. We are still developing. We have organised the second edition, and there will be further ones. We have established cooperation with, among others, Polenergia and the Polish Offshore Wind Energy Association,' said the Vice-Chancellor for Cooperation and Development, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

mew

Wyjątkowo miłą chwilą dla absolwentów studiów było wręczenie książki noszącej ten sam tytuł co studia podyplomowe, czyli „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”. To szczególna książka, ponieważ złożyły się na nią prace dyplomowe słuchaczy pierwszej edycji studiów, w których ich autorki i autorzy zaprezentowali wyniki swoich badań i własnych przemyśleń dotyczących morskiej energetyki wiatrowej. Publikacja ta jest dowodem dobrej współpracy i komunikacji pomiędzy słuchaczami studiów podyplomowych, akademikami i specjalistami MEW z biznesu.

 

W Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG realizowany jest program Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ukierunkowany na realizację celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w Narodach Zjednoczonych w dokumencie „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. W ramach programu w marcu 2022 r. została uruchomiona w UG pierwsza edycja tematycznych, interdyscyplinarnych studiów podyplomowych dotyczących morskiej energetyki wiatrowej (MEW). Program studiów obejmuje m.in.: prawo w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzanie potencjałem MEW, bezpieczeństwo i kontrolę wytwarzania energii w MEW oraz morskie planowanie przestrzenne, a także MEW w transformacji energetycznej. W marcu 2023 r. uruchomiono drugą edycję studiów podyplomowych (https://czrug.ug.edu.pl/studia-podyplomowe/mew/). W marcu 2024 r. planowane jest uruchomienie kolejnej edycji. Serdecznie Państwa zapraszamy!

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG