I Ogólnopolska Konferencja Centrum Języków Obcych i Wydziału Ekonomicznego „Kompetencje językowe absolwentów szkół wyższych a oczekiwania pracodawców. Jak sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy?” | Serwis główny UG

I Ogólnopolska Konferencja Centrum Języków Obcych i Wydziału Ekonomicznego „Kompetencje językowe absolwentów szkół wyższych a oczekiwania pracodawców. Jak sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy?”

Miejsce: 
Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Aula D
Data i czas wydarzenia: 
20.04.2018 - 10:00 do 17:30
Organizator: 
Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Miejsce: 
Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Aula D

Data i czas wydarzenia: 
20 kwietnia 2018 r. - 9:15 do 17:30

Organizator: 
Centrum Języków Obcych UG we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UG

 

Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

we współpracy z

Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

 

Kompetencje językowe absolwentów szkół wyższych a oczekiwania pracodawców. Jak sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy?

 

Konferencja odbędzie się 20 kwietnia 2018r. (piątek) na Wydziale Ekonomicznym UG (Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, Aula D).

 

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość świata pracy pokazuje, że współczesna lingua franca, język angielski, jest w procesie rekrutacji zawodowej niezbędnym elementem kompetencji absolwentów, natomiast co najmniej komunikatywna znajomość takich języków obcych jak niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski czy włoski może stanowić o ich znaczącej przewadze konkurencyjnej.

Głównym celem konferencji jest budowanie pomostu między środowiskiem akademickim a obszarem biznesu poprzez podjęcie dialogu na temat realnych potrzeb pracodawców w odniesieniu do znajomości języków obcych absolwentów uczelni wyższych.

Konferencję objęli patronatem honorowym:

  • JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Marszałek Województwa Pomorskiego

Program, link do formularza rejestracyjnego i więcej informacji na temat konferencji: https://cjo.ug.edu.pl/konferencjacjo

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

Kompetencje językowe absolwentów szkół wyższych