Nasi absolwenci | Serwis główny UG

Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego zmieniają świat

Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego zmieniają świat

Absolwentami Uniwersytetu Gdańskiego są zarówno osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł zawodowy licencjata, jak i studenci, którzy ukończyli studia drugiego stopnia, uzyskując tytuł zawodowy magistra. Znaczna większość rozpoczynających naukę w naszej uczelni kończy studia magisterskie, realizując pełne programy studiów pierwszego i drugiego stopnia. Dwustopniowy system kształcenia jest dla nich szansą na realizację swoich pasji i zainteresowań z różnych obszarów wiedzy, często innych na poszczególnych stopniach studiów.

Absolwenci naszej uczelni nabywają w okresie studiów wiedzę i umiejętności, pozwalające z powodzeniem rozwijać późniejsze kariery zawodowe, a także aktywnie uczestniczyć we wszystkich sferach życia społecznego. Programy studiów są tak skonstruowane, aby kompetencje absolwentów odpowiadały bieżącym i przyszłym wyzwaniom rynku pracy, w jego wymiarze krajowym i międzynarodowym. Sposoby i metody kształcenia, w tym także praktyki studenckie, ułatwiają zdobycie pracy zawodowej, odpowiadającej aspiracjom późniejszych absolwentów. Kończący studia na Uniwersytecie Gdańskim potrafią elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku pracy, poszukiwać nowej wiedzy i wzbogacać swoje kwalifikacje. Część z nich decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, tworząc miejsca pracy na Pomorzu lub w innych regionach kraju.

Od początku istnienia uczelni Uniwersytet Gdański ukończyło około 150 tysięcy absolwentów. Są wśród nich wybitni naukowcy i osoby odgrywające pierwszoplanową rolę w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym kraju, a także wielu młodych ludzi, którzy z powodzeniem rozpoczęli po studiach na Uniwersytecie Gdańskim zawodową karierę. Osiągnięciami swoich absolwentów może pochwalić się każdy z wydziałów UG (niektóre z nich prezentują dokonania swoich absolwentów na stronach internetowych). Nie sposób wymienić chociażby niewielkiej części z nich, ale są w tym gronie także ci najbardziej znani.

Z Uniwersytetem Gdańskim związani są prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwsze Damy RP: student – Aleksander Kwaśniewski i jego żona Jolanta Kwaśniewska, absolwentka uczelni. Zamieszkały kilkaset metrów od kampusu oliwskiego doktor honoris causa UG – Lech Wałęsa, obecnie jest doradcą JM Rektora UG. Pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego był Prezydent Lech Kaczyński, a Pierwsza Dama RP Maria Kaczyńska – absolwentką uczelni. Absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego jest także Donald Tusk, były premier Rzeczypospolitej Polskiej, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej a także były premier RP Jan Krzysztof Bielecki.

Wielu absolwentów UG odgrywa pierwszoplanową rolę w życiu społeczno-politycznym kraju (w roli parlamentarzystów i członków rządu) oraz naszego regionu (prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz wojewodowie). Wśród nich są  między innymi Marek Biernacki, Anna Fotyga, Adam Giersz, Maciej Grabowski, Mirosław Gronicki, Janusz Kaczmarek, Wojciech Książek, Jan Kuligowski, Janusz Lewandowski, Maciej Łopiński, Sławomir Nowak, Jarosław Sellin, Marek Zdrojewski. Absolwentami UG byli także Przemysław Gosiewski, Maciej Płażyński, Arkadiusz Rybicki i Aleksander Szczygło.

W gronie absolwentów UG są także znani naukowcy, w tym profesorowie  Maciej Żylicz i Grzegorz Węgrzyn, a także ekonomiści, między innymi profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka. Wielu z nich pełni znaczące funkcje w gospodarce i naukowych gremiach. Zdobywają prestiżowe nagrody, między innymi  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz najważniejszą na Pomorzu – Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Dyplomem gdańskiej uczelni legitymują się także znani artyści, między innymi pisarze Stefan Chwin i Paweł Huelle, reżyserzy – Krzysztof Babicki i Maciej Dejczer, sportowcy – Monika Pyrek  oraz dziennikarze, na przykład Tomasz Wołek. Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem Uniwersytetu Gdańskiego.

Wielu absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego utrzymuje kontakt z uczelnią poprzez działalność w dwóch stowarzyszeniach. Jedno z nich to Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, które powstało w 1999 roku z inicjatywy absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UG. Drugie, to powołane w 1949 roku Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Charun
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 marca 2015 roku, 10:29