fbpx MEDIA BIZNES KULTURA. Pomorze 2019 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

MEDIA BIZNES KULTURA. Pomorze 2019

MEDIA BIZNES KULTURA. Pomorze 2019

Miejsce: 
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
Data i czas wydarzenia: 
21.10.2019 - 08:00 do 22.10.2019 - 00:00
Organizator: 
Uniwersytet Gdański, kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

„Media-Biznes-Kultura” to międzynarodowa konferencja adresowana do środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, pracowników mediów oraz instytucji kultury współpracujących  z mediami. Od kilku lat jest to jedno z najbardziej znaczących spotkań teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat etycznych, technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Konferencja została wpisana w kalendarz obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozważania tegorocznej, szóstej już edycji będą obrazować etyczny kontekst procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym, w tym szczególnie szeroko pojęte zagadnienia etyki słowa i grzeczności językowej. W konferencji udział biorą wybitni eksperci i naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych z Polski i z zagranicy. Sesje tematyczne skupione są wokół czterech obszarów – media a etyka słowa i grzeczność językowa w życiu publicznym, media a rynek, media w społeczeństwie i kulturze oraz media w polityce. Planowaną ramą dyskusji będzie moralność myślenia i jej konsekwencje w języku. Badacze przedstawią wyniki swych badań dotyczące odpowiedzialności za słowo w działaniach medialnych, biznesowych, politycznych i kulturowych. Tradycyjnie już podczas konferencji odbędzie się również panel dedykowany doktorantom i studentom „Młodzi o mediach, biznesie i kulturze” podczas którego zaprezentują oni wyniki swoich badań (ukażą się w pokonferencyjnej publikacji złożonej z referatów zaprezentowanych w czasie sesji).

Praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów związanych z mediami zostaną zaprezentowane w czasie dwóch otwartych eksperckich paneli dyskusyjnych. Pierwszy to debata z zakresu PR – „Informować czy promować? Skuteczna komunikacja z perspektywy zawodowych komunikatorów”, którą poprowadzi prof. UW dr hab. Dariusz Tworzydło. Panel ten jest wynikiem   współpracy pomiędzy organizatorami konferencji Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019 oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom. Udział w nim wezmą przedstawiciele PR i marketingu uczelni z całej Polski uczestniczący w XXXIII Konferencji PRom „Uczelnie w procesie zmian, wyzwania komunikacyjne i marketingowe”. Drugi panel zatytułowany „Społeczna odpowiedzialność komunikacji” prezentować będzie zagadnienia etyki komunikowania w obszarze biznesu, a poprowadzi go  Magdalena Skorupka-Kaczmarek, wieloletnia rzecznik prasowa prezydenta Gdańska.  Wydarzenie to jest kontynuacją prac kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z podmiotami rynkowymi nad upowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie prowadzenia odpowiedzialnej komunikacji w przestrzeni publicznej.

22 października odbędzie się również kolejne spotkanie z cyklu „Dziennikarze – studentom” pod tytułem Media w czasach zagłady. Tym razem gościem konferencji będzie absolwentka kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG, Anna Mierzejewska, redaktor naczelna polskiej edycji „Playboya”.

Ważnym wydarzeniem wpisanym w program konferencji jest benefis Redaktor Aliny Kietrys, znanej dziennikarki i publicystki od początku związanej z kierunkiem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UG, a szczególnie studenckim Radiem MORS, z okazji 50-lecie jej pracy zawodowej.  Benefis jest połączony z promocją dedykowanej Alinie Kietrys księgi jubileuszowej „Pani Redaktor. W kręgu mediów, kultury i polityki” pod redakcją Małgorzaty Łosiewicz i Beaty Czechowskiej-Derkacz. – 21 października, godz. 18.00, Sala Teatralna, budynek Neofilologii Wydziału Filologicznego UG, ul. Wita Stwosza 51.

 

Informacje o konferencjihttp://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl/