4. miejsce Uniwersytetu Gdańskiego w Programie FNP START | Serwis główny UG

4. miejsce Uniwersytetu Gdańskiego w Programie FNP START

Uniwersytet Gdański znalazł się na 4. miejscu wśród polskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych, w których najwięcej osób otrzymało stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla najzdolniejszych młodych naukowców. To ogromne wyróżnienie dla Uczelni i dobra wiadomość dla młodych naukowców. Gdańsk w tym zestawieniu znalazł się na 3. miejscu. START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski zostały przyznane już po raz 25. W tym roku otrzyma je 100 badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką fundacja przeznaczy na stypendia START w 2017 roku, wynosi 3 mln złotych. Ale o stypendia ubiegało się aż 1152 kandydatów, zwycięska 100 stanowi zatem zaledwie 8,68 procenta spośród nich.

Z Uniwersytetu Gdańskiego stypendia otrzymało sześciu młodych naukowców:

  • Piotr Ćwikliński (fizyka)
  • Agnieszka Kłosowska (biochemia)
  • Dorota Krzyżanowska (biotechnologia)
  • Anna Malankowska (technologia chemiczna)
  • Joanna Nadolna (technologia chemiczna)
  • Dariusz Nowicki (biologia molekularna). 

Uroczystość wręczania dyplomów laureatom programu START 2017 odbyła się 27 maja 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Stypendystom towarzyszył Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prof. Krzysztof Bielawski.

Pod względem liczby przyznanych stypendiów Uniwersytet Gdański znalazł się na czwartym miejscu. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski (18 stypendystów), drugie – Uniwersytet Jagielloński (14 stypendystów), trzecie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (7 stypendystów) i czwarte – Uniwersytet Gdański ex aequo z Uniwersytetem Wrocławskim (6 stypendystów).

Gdańsk znakomicie wypada w rankingu miast. Na pierwszym miejscu znalazła się Warszawa (31 stypendystów), na drugim – Karków (17 stypendystów), a na trzecim Gdańsk, Wrocław i Poznań (po 11 stypendystów).

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem fundacji. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 roku życia. Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2800 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1152 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

Pełna lista laureatów konkursu START na stronie: http://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2017/

Informacje o tegorocznych wynikach i programie: http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2017-przyznane/

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Laureaci w Programie FNP START 2
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 czerwca 2017 roku, 13:41