Szkoła Letnia dla doktorantów „Lokata Rozwoju”. Zakopane, 14 - 20 sierpnia 2017 r. | Serwis główny UG

Szkoła Letnia dla doktorantów „Lokata Rozwoju”. Zakopane, 14 - 20 sierpnia 2017 r.

W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego mamy ogromny zaszczyt zaprosić wszystkich doktorantów lat I – III studiów trzeciego stopnia na Szkołę Letnią „LOKATA ROZWOJU” planowanej w dniach od 14 do 20 sierpnia 2017 roku w Zakopanym. W czasie spotkania doktoranci będą mieli możliwość:

 • doskonalenia warsztatu naukowego;
 • uczestniczenia w szkoleniach z umiejętności miękkich;
 • uczestniczenia w szkoleniu z zasad prezentacji naukowej wyników badań własnych oraz z praw autorskich i patentowych, zasad sporządzania publikacji naukowych oraz popularnonaukowych;
 • uczestniczenia w warsztatach o zmianach w prawie o szkolnictwie wyższym, aktach pokrewnych odnoszących się do słuchaczy studiów III stopnia oraz prawach
 • i obowiązkach doktorantów;
 • uczestniczenia w spotkaniu warsztatowym z przedstawicielami biznesu oraz III sektora publicznego;
 • uczestniczenia w szkoleniu z pozyskiwania środków publicznych na badania własne doktorantów (granty, stypendia oraz dotacje celowe);
 • uczestniczenia w kursie z zasad przeprowadzania wymian krajowych oraz międzynarodowych dla doktorantów (m.in. MOST, ERASMUS+, staże);
 • uczestniczenia w szkoleniu z zakresu funkcjonowania samorządności doktoranckiej w Polsce i Europie.

Każde ze szkoleń prowadzone będzie przy użyciu autorskich materiałów objętych prawem autorskim.

Szkoła ma charakter otwarty z ograniczoną liczbą miejsc. Dla doktorantów z UMCS, KUL oraz UG przewidziany jest konkurs wniosków. Dla osób zakwalifikowanych uczestnictwo w wydarzeniu pokrywa uczelnia (załącznik nr 1).

Całkowity koszt Letniej Szkoły wynosi 699 zł. Opłata obejmuje: możliwość uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i warsztatach, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie oraz imprezy towarzyszące.

Jak się zarejestrować?

 • Do 10 czerwca 2017 roku składanie wniosków (załącznik nr 1) w sekretariacie Prorektora ds. Studenckich UG wraz z załącznikami.
 • 15 czerwca 2017 roku ogłoszenie listy rankingowej.

Ważne terminy

 • 10 czerwca 2017 roku – zakończenie przyjmowania wniosków na Szkołę Letnią „LOKATA ROZWOJU”
 • 15 czerwca 2017 roku – ogłoszenie wyników konkursu dla doktorantów UMCS, KUL oraz UG
 • 1 lipca 2017 roku – termin wpłat opłaty szkoleniowej
 • 30 lipca 2017 roku – przesłanie szczegółowego programu wydarzenia
 • 14-20 sierpnia 2017 roku – Szkoła Letnia „LOKATA ROZWOJU”

Miejsce Szkoły Letniej „LOKATA ROZWOJU”:

Dom Wypoczynkowy „HALNY”
Adres: Rybkówka 17, 34-500 Zakopane
Więcej informacji pod adresem: www.dwhalny.pl

Kontakt: szkola.lokatarozwoju@gmail.com

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Jan Adamowski
 • prof. dr hab. Alina Orłowska
 • dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Józef Arno Włodarski, profesor nadzwyczajny

Organizatorzy:

 • mgr Piotr Zieliński (Rada Doktorantów UG)
 • mgr Konrad Kozioł (Rada Doktorantów KUL)
 • mgr Agnieszka Kaźmierczak (Samorząd Doktorantów UMCS)
 • mgr Anna Taraba (Samorząd Doktorantów UMCS)
 • mgr Dominik Bień (Czasopismo „Progress”)
 • mgr Krzysztof Budka (Fundacja „Alumno”)

umcs_sd

kul)rd

ug_sd

progress

alumno

Patronat honorowy

lpd

dfpl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 czerwca 2017 roku, 12:27