Uniwersytet Gdański wspiera Program Zagospodarowania Dolnej Wisły | Serwis główny UG

Uniwersytet Gdański wspiera Program Zagospodarowania Dolnej Wisły

Włączenie kadry naukowo-badawczej i projektowej wraz z zapleczem techniczno-organizacyjnym do realizacji Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły, a także udostępnienie dotychczasowych badań, opracowań i analiz prowadzonych w tym zakresie oraz aktywne wspieranie działań władz centralnych i regionalnych zmierzających do realizacji programu – to obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w ramach podpisanego porozumienia o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. 

26 czerwca 2017 r. podczas posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej, rektorzy: Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzy Gwizdała i Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik oraz dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, prof. Waldemar Świdziński podpisali porozumienie na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.

Strony porozumienia zgodnie stwierdziły, że realizacja programu zabudowy dolnej Wisły kaskadą stopni wodnych umożliwi:

  • włączenie Wisły w europejski system dróg wodnych E 40 i E 70
  • rozwój wielogabarytowego i turystycznego transportu śródlądowego
  • wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego rzeki Wisły
  • zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej
  • zapewnienie bezpiecznej pracy stopnia wodnego Włocławek
  • zaopatrzenie w wodę regionów nadwiślańskich
  • rozwój gospodarczy. 

Pełnomocnikami współpracy zostali:

  • Uniwersytet Gdański – prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król
  • Politechnika Gdańska – prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG
  • Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk – dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, prof. nadzw. IBW PAN. 

Koordynatorem prac będzie Politechnika Gdańska

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 czerwca 2017 roku, 14:36