XXII European Carbohydrate Symposium w roku 2023 w Gdańsku | Serwis główny UG

XXII European Carbohydrate Symposium w roku 2023 w Gdańsku

Podczas XIX European Carbohydrate Symposium (Eurocarb 19), które odbywało się w lipcu 2017 r. w Barcelonie, członkowie European Carbohydrate Organization zdecydowali, że XXII European Carbohydrate Symposium (Eurocarb 22) w roku 2023 odbędzie się w Gdańsku

Na przewodniczącego komitetu organizacyjnego wybrany został dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG, a konferencja będzie współorganizowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja Eurocarb odbywa się w cyklu dwuletnim, jest największą konferencją „cukrową” w Europie i w zasadzie jedną z trzech największych na świecie. Na początku poświęcona była głównie chemii cukrów, obecnie stanowi forum dla naukowców zajmujących się badaniami glikanów i glikokoniugatów w szerokim tego słowa znaczeniu, tzw. glycoscience.

W tegorocznym sympozjum w Barcelonie udział wzięło ponad 700 delegatów, a obrady odbywały się w następujących panelach tematycznych:  

  • synteza glikanów i glikokoniugatów oraz biomateriałów na nich opartych 
  • struktura glikanów, narzędzia analityczne, glikotechnologia 
  • glikobiologia i glikobiochemia 
  • zastosowanie „glycosciene” w medycynie, żywieniu i biotechnologii. 

EuroCarb 22

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lipca 2017 roku, 14:16