Studenci z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów o studiowaniu w Gdańsku w ramach Programu Erasmus+ z krajami partnerskimi | Serwis główny UG

Studenci z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów o studiowaniu w Gdańsku w ramach Programu Erasmus+ z krajami partnerskimi

W zimowym semestrze roku akademickiego 2016/17 studiowało w Instytucie Pedagogiki WNS UG pięcioro studentów z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie. Umożliwiła im to realizacja jednej z części projektu mobilności z krajami partnerskimi Erasmus+ finansowanego przez Agencję Narodową Erasmusa (Akcja KA 107), który przygotowali i koordynowali dr Wojciech Siegień i dr Grażyna Szyling. W realizacji tego zadania ważną rolę odegrała także współpraca z Sekcją Wymiany Zagranicznej Studentów, reprezentowaną przez Barbarę Wawro, oraz Koordynatorem Erasmusa w Instytucie Pedagogiki, Magdaleną Sawicz.

Studenci rosyjscy, poproszeni o informację zwrotną na temat swojego pobytu w Uniwersytecie Gdańskim, podzieli się swoimi wrażeniami, których fragmenty zamieszczamy poniżej (z języka rosyjskiego tłumaczyła G. Szyling).

Aleksey Dazuk napisał w skierowanym do nas e-mailu:

„Po raz pierwszy o Erasmusie usłyszałem w 2015 roku w Hiszpanii, od moich polskich przyjaciół. Rozmawiali z zachwytem o niezwykłej międzynarodowej atmosferze i interesujących studiach. Wtedy też pomyślałem: Do diabła - byłoby wspaniale kiedyś dostać taką szansę - ale w Rosji bardzo niewielu ludzi słyszało o programie Erasmus, podczas gdy w Europie jest on powszechnie znany. Kiedy przyszło potwierdzenie, że otrzymałem grant w wysokości 2500 EUR na studiowanie w Polsce, byłem bardzo szczęśliwy, bo otrzymałem niepowtarzalną okazję, o której mógłbym wcześniej tylko pomarzyć!

Szczerze mówiąc, moje doświadczenia z Rosji sprawiły, że na początku myślałem poważnie o tym, by wynająć mieszkanie w Gdańsku. Jednak po przyjeździe na miejsce moja opinia zmieniła się radykalnie. W akademiku Uniwersytetu Gdańskiego były doskonałe warunki: czyste pokoje dwuosobowe, siłownia, dostęp do szybkiego Internetu, odpowiedni (w większości) sąsiedzi. W dniu, kiedy przyjechaliśmy, zostaliśmy powitani przez uniwersyteckiego opiekuna Programu Erasmus, Magdalenę Gałązkę. Pomogła nam zagospodarować się, pokazała najbliższe otoczenie i odpowiedziała na wszystkie nasze pytania.

Pamiętam bardzo dobrze pierwsze spotkanie studentów Erasmusa, po którym my wszyscy poszliśmy na imprezę organizowaną przez uniwersytet specjalnie dla studentów zagranicznych. To było niezapomniane przeżycie – młodzi ludzie z całej Europy, otwarci na kontakty z innymi. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie międzykulturowe, najlepsze, jakie można tylko uzyskać! Mogę Was zapewnić, że Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, na którym studiuję, jest jednym z najbardziej umiędzynarodowionych na świecie, a panuje tam zupełnie inny klimat.

Kolejne moje zdziwienie wiązało się z szansą wprowadzenia już w Polsce zmian do wcześniej uzgodnionego „Learning Agreement” i możliwością wybrania godzin uczęszczania na zajęcia! W ten sposób udało mi się tak zbudować swój program, aby dopasować go do moich preferencji (lubię spać nieco dłużej) i zainteresowań. Z uczeniem się nie było żadnych problemów – polscy nauczyciele są otwarci na studentów i gotowi pomóc w rozwiązywaniu pojawiających się trudności. [...].

Chciałbym również powiedzieć, że studiowanie w Polsce w ramach Erasmusa stworzyło mi możliwość podróżowania: byłem w Wiedniu, Amsterdamie, Paryżu, Warszawie, w Helu, a planuję jeszcze pojechać do Krakowa i Poznania.

Pewne trudności związane były z finansami. Przed podjęciem studiowania w Polsce przekazano nam 70% kwoty dofinansowania programu Erasmusa+, a ja – podobnie jak moje koleżanki z Rosji – sądziłem, że resztę otrzymam w grudniu, ale tak się nie stało (trzeba było uważnie przeczytać umowę). Pozostało nam więc przez miesiąc żyć za „ostatnie pieniądze”. Nie było to łatwe, ale też był to rodzaj doświadczenia: spróbuj żyć bez pieniędzy w obcym kraju! [...].

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że z radością wrócę do Polski po zakończeniu programu, bardzo chcę także kontynuować współpracę z programem Erasmus i pomóc studentom zagranicznym już tu, w Moskwie”.

O podobnych wrażeniach ze studiowania w UG pisała w e-mailu Sofia Shelestova:

„Nie potrafię znaleźć jednego minusa w tych 4 miesiącach mojego pobytu w Polsce. [...]. Kiedy jechałam do Polski, z trudem wyobrażałam sobie życie w akademiku i bardzo się bałam. Nie mogłam sobie wyobrazić, w jaki sposób mogę dzielić z kimś swoją własną przestrzeń, bo w Moskwie mieszkam sama. Obawiałam się jednak niepotrzebnie. Akademik jest bardzo przytulny. Przez cały czas pobytu w Gdańsku dzieliłam pokój z polską dziewczyną i to było bardzo dobre doświadczenie dla zagranicznego studenta.

Zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim przebiegały w swobodnej atmosferze. Mieliśmy możliwość wyboru przedmiotów i ta swoboda decydowania uczyła nas, aby być bardziej odpowiedzialnym i zrozumieć, że my sami odpowiadamy za swoje działania. [...] Chociaż miałam pewne problemy z mówieniem po angielsku, nigdy nie doświadczyłam z tego powodu jakiegoś dyskomfortu. Na zajęciach nie wyczuwa się presji ze strony nauczycieli, którzy są zawsze gotowi do pomocy i spotkania ze studentem. Jest to bardzo cenne dla uczącego się.

Jestem bardzo zadowolona, że stałam się częścią programu wymiany Erasmus+. Jest to nieocenione doświadczenie życia za granicą! Porównałam poziom kształcenia w Europie i Rosji, wewnętrznie poczułam polską kulturę i całym sercem zakochałam się w Gdańsku! To doświadczenie zmieniło moje podejście do bardzo wielu rzeczy. Wrócę do Moskwy naładowana energią i z wielkim pragnieniem, aby zmienić swoje życie na lepsze.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego przybyć tutaj. Dziękujemy za bezcenne doświadczenie!”

Z kolei Sabina Alieva i Anastasia Kuvaeva opisały swój pobyt w Polsce w wystąpieniu konferencyjnym zatytułowanym: Uniwersytet życia. Erasmus+ w Polsce (Doświadczenie uczenia się studentów wydziału filologicznego w Uniwersytecie Gdańskim).

Artykuł został opublikowany w zbiorze materiałów z międzyuczelnianej konferencji „Osobowość w naturze i społeczeństwie”, organizowanej przez Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, która odbyła się w Moskwie 7 kwietnia 2017 r.

Autorki napisały między innymi:

„Biuro Erasmusa w Uniwersytecie Gdańskim ma dobrze rozwiniętą strukturę, dzięki czemu efektywnie pomaga zagranicznym studentom zorientować się w funkcjonowaniu uczelni oraz zasadach realizowania przez nich programu mobilności, a także oferuje swoją pomoc we wszystkich pojawiających się kwestiach. W UG istnieje także studencka organizacja ESN (Erasmus Student Network).  Jej członkami są w większości studenci uczelni przyjmującej, którzy już mają za sobą doświadczenie programu wymiany studentów Erasmus+. Działalność ESN UG pomaga szybko i z maksymalnym możliwym komfortem dostosować się do nowych warunków życia i nauki, a także zacząć ćwiczyć język polski i przyzwyczajać się do stałego komunikowania się w języku angielskim. Każdemu studentowi przyjeżdżającemu do UG jest przydzielony jego „buddy” - mentor należący do ESN UG, którzy zaczyna komunikować się z nim na długo przed jego przybyciem do Polski. [...].

Razem z naszymi rosyjskimi kolegami z wymiany dostrzegliśmy trzy tendencje charakterystyczne dla kształcenia w UG:

  1. Uniwersytet dąży do ujmowania w swoich programach zagadnień, które są obecnie istotne naukowo i praktycznie [...].
  2. Podczas realizowania naszej mobilności realizowaliśmy przedmioty, których uczyliśmy się także w wymiarze praktycznym. Na przykład w ramach „Pedagogiki Marii Montessori” odwiedziliśmy placówkę pracującą zgodnie z założeniami tej pedagogiki, zagłębiając się w jej atmosferę.
  3. Program studiów realizowany jest w międzynarodowym środowisku, które umożliwia studentom wymianę doświadczeń kulturowych zdobytych w ich krajach oraz tworzy warunki sprzyjające nabywaniu umiejętności językowych i ich praktycznemu wykorzystywaniu, a także otwiera możliwości uczestniczenia w międzynarodowych projektach naukowych.

Program Erasmus + w Uniwersytecie Gdańskim (Polska) pozwala rosyjskiemu studentowi poznać europejski system kształcenia, w którym ważną rolę odgrywają umiejętności zorientowane na wykorzystanie w praktyce, a także wnosi innowacyjne rozwiązania do działań uczestników programu wymiany Erasmus +.”

(Алиева С.А.М., Куваева А.Д., Университет жизни. Erasmus + в Польше (Опыт обучения студентов филологического факультета в Гданьском Университете. В: Личность в природе и обществе. Научные труды молодых ученых Серия «Психология и педагогика», Выпуск 20. Издательство РУДН, Москва 2017, c. 42-43.)

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 lipca 2017 roku, 13:20