Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim | Serwis główny UG

Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim

JM Rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mają zaszczyt zaprosić na „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej”, który odbędzie się w czwartek, 14 czerwca 2018 r. Sesje dotyczące konkretnych zagadnień akademickich rozpoczną się o godzinie 11:00 w auli na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie przy ulicy Wita Stwosza 59, zgodnie z załączonym programem.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła działalność 1 października 2017, jej misją jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową. Zadaniem Agencji jest prowadzenie długofalowej polityki na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni. Jej działalność obejmuje także promocję polskiego szkolnictwa wyższego oraz języka polskiego za granicą.

Spotkania organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej mają na celu przedstawienie uczelniom i instytucjom oferty i programów NAWA. W czasie spotkania będzie możliwość zapoznania się z programami dla naukowców wspierającymi mobilność oraz współpracę bilateralną. Ponadto zostaną poruszone między innymi  zagadnienia związane z promocją polskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz problemy uznawalności wykształcenia.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w szczególności osoby odpowiedzialne za zagadnienia związane z internacjonalizacją, działania promocyjne, rekrutacyjne oraz obsługę projektów. 

Rejestracja uczestników na stronie formularza zgłoszeniowegoRejestracja trwa do 13 czerwca 2018 r. Rejestracja i udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Program spotkania:

10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników spotkania

 

11.00 - 11.30

Otwarcie spotkania

Władze UG, PG, GUMed 

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

11.30 – 11.50

Programy dla naukowców

Łukasz Wojdyga – dyrektor NAWA

 

Polskie Powroty

Wymiana osobowa w ramach współpracy bilateralnej

Średniookresowe wyjazdy doktorantów

Zapowiedź programów zaplanowanych na 2019 r.

 

PYTANIA

11.50 – 12:10

Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą

Anna Chylak – kierownik Pionu NAWA

 

Targi międzynarodowe, kampania Ready, Study, Go! Poland, szkolenia

12:10 – 12:30

PRZERWA KAWOWA

12.30  - 13.30

 

 

Programy dla instytucji

Anna Balcerzak Raczyńska - Pion Programów dla Instytucji NAWA

 

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Welcome to Poland

Program PROM - wymiana stypendialna doktorantów i naukowców

Zagraniczni Alumni

Program STER - realizacja międzynarodowych studiów III stopnia

Zapowiedź programów zaplanowanych na 2019 r.

 

PYTANIA

13.30– 14:00

OBIAD

14:00 – 14:45

Uznawalność wykształcenia i uwierzytelnianie dokumentów

Marta Klimaszewska - Pion Uznawalności i Uwierzytelniania Dokumentów NAWA

 

PYTANIA

14:45

Zakończenie

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 czerwca 2018 roku, 8:54