Czterech laureatów konkursu NCN SONATINA 2 z Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Czterech laureatów konkursu NCN SONATINA 2 z Uniwersytetu Gdańskiego

Zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu na stypendia doktorskie SONATINA 2 ogłoszonego przez NCN 15 grudnia 2017 roku wśród laureatów znaleźli się:

  1. mgr Cezary Kucewicz z Wydziału Historycznego, projekt pt. "Wojna i wojskowość w mitologii starożytnej Grecji", kwota finansowania 548 047 zł;
  2. mgr Paweł Pawłowski z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt. "Przezwyciężenie paradoksów naiwnej poprawności logicznej i nieformalnej dowodliwości poprzez semantykę niedeterministyczną i semantykę uprawdziwiaczy", kwota finansowania 381 992 zł;
  3. dr Michał Studziński z Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Nowe bezkorekcyjne protokoły teleportacji kwantowej i ich zastosowania", kwota finansowania 765 983 zł;
  4. mgr Marcin Łobejko z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. "Proces pozyskiwania pracy w termodynamice kwantowej", kwota finansowania 643 246 zł

Źródło: Narodowe Centrum Nauki 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 31 lipca 2018 roku, 14:16