Współpraca UG, TechTransBalt Sp. z o.o. oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Współpraca UG, TechTransBalt Sp. z o.o. oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu

Zaangażowanie i determinacja prof. Alicji Węgrzyn współpracującej z Katedrą Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie badań nad skutecznością zwalczania zakażeń bakteryjnych za pomocą fagoteragii jako alternatywy dla antybiotykoterapii, wzbudziło uznanie w branży drobiarskiej. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu – największy krajowy związek rolniczy reprezentujący prawa i interesy zawodowe i społeczne zrzeszonych hodowców i producentów drobiu, nawiązał dialog ze spółką celową Uniwersytetu Gdańskiego Techtransbalt, którego rezultatem jest podpisanie trójstronnego porozumienia.

Przedmiotem porozumienia jest wymiana wzajemnych doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji wspólnych celów gospodarczych i naukowo-badawczych oraz identyfikacja i weryfikacja problemów istotnych dla rozwoju branży drobiarskiej i spożywczej w naszym kraju. Celem porozumienia jest propagowanie bezpiecznych warunków hodowli drobiu i wypracowanie uwarunkowań legislacyjnych umożliwiających szerokie stosowanie terapii bakteriofagowej wśród hodowców w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom bakteryjnym drobiu w szczególności szczepami Salmonelli, Campylobacter i patogennymi Escherichia. Fagoterapia może posłużyć do zwalczania bakterii w hodowlach zwierząt oraz zapobieganiu rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów. Rezultatem jej stosowania będzie wysokiej klasy ekologiczna żywność jak również obniżenie strat w hodowli zwierząt oraz produkcji żywności, a co za tym idzie, zwiększenie dochodów przedsiębiorców.

Porozumienie zostało podpisane 6 sierpnia 2018 w Rektoracie UG przez prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego Prorektora UG ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, dr hab. Henryka Woźniaka profesora nadzwyczajnego – Prezesa Techtransbalt Sp. Z o.o. oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu – Andrzeja Danielaka.

 

Podpisanie umowy UG, TechTransBalt oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu 1Podpisanie umowy UG, TechTransBalt oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu 2
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 sierpnia 2018 roku, 12:50