Uniwersytet Gdański partnerem w projekcie MOST DANYCH, dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Uniwersytet Gdański partnerem w projekcie MOST DANYCH, dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Liderem projektu „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” jest Politechnika Gdańska, a drugim partnerem Gdański Uniwersytet Medyczny. Projekt zakłada budowę repozytorium nauki, pozwalającego w łatwy i intuicyjny sposób wyszukiwać oraz uzyskiwać dostęp do szeroko rozumianych zasobów nauki, adresowanych do szerokiego grona odbiorców: nie tylko do środowiska naukowego (pracowników naukowych i doktorantów) i studentów, ale również przedsiębiorców i społeczeństwa informacyjnego (w szczególności nauczycieli i uczniów różnych szczebli edukacji).

Wartość projektu dla całego konsorcjum to ponad 26,7 mln PLN.

Kierownikiem projektu po stronie UG jest prof. dr hab. Adam Krężel z Wydziału Oceanografii i Geografii.

Wyniki konkursu:

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Lista-projekt%C3%B3w-rekomendowanych-aktualizacja.pdf

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 września 2018 roku, 9:02