Kolejny projekt w programie H2020 dla Uniwersytetu Gdańskiego - NanoInformaTIX | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kolejny projekt w programie H2020 dla Uniwersytetu Gdańskiego - NanoInformaTIX

Projekt NanoInformaTIX został przygotowany przez liczące blisko 40 partnerów konsorcjum i będzie realizowany przez cztery lata. Projekt ma na celu rozwój platformy komputerowej, wspierającej proces projektowania nanomateriałów bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego – w myśl idei projektowania bezpiecznego produktu (ang. safe-by-design). Wdrożenie opracowanych narzędzi komputerowych, umożliwi przewidywanie toksyczności nowych nanomateriałów już na etapie projektowania produktu. Tym samym opracowane podejście, przyczyni się do redukcji czasu, kosztów prowadzonych eksperymentów oraz pozwoli na ograniczenie do niezbędnego minimum badań, wykonywanych na zwierzętach laboratoryjnych.

Kierownikiem Projektu po stronie Uczelni będzie dr Alicja Mikołajczyk z Pracowni Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii.

Budżet całego konsorcjum to 6 mln EUR, a kwota dofinansowania dla UG to ok. 220 tys. EUR.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 października 2018 roku, 8:57