fbpx Nowy projekt w ramach Horyzontu 2020 – RESBIOS | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nowy projekt w ramach Horyzontu 2020 – RESBIOS | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nowy projekt w ramach Horyzontu 2020 – RESBIOS

Ugruntowanie praktyk odpowiedzialnych badań i innowacji w obszarze nauk biologicznych

Projekt RESBIOS (RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences) odwołuje się do realizowanego już w Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu Horyzont 2020 projektu STARBIOS2, którego celem jest opracowanie wytycznych i stworzenie modelu koncepcji RRI (Odpowiedzialne badania i innowacje) dla instytucji badawczych z obszaru nauk biologicznych i pokrewnych. W oparciu o doświadczenia zebrane w ramach projektu STARBIOS2, głównym celem nowego przedsięwzięcia jest wdrożenie praktyk RRI w pięciu nowych organizacjach badawczych z różnych krajów poprzez realizację dedykowanego pakietu działań. Rezultatem aktywności będą zmiany instytucjonalne w tych jednostkach w odniesieniu do pięciu kluczowych obszarów RRI (zaangażowanie społeczne, edukacja, równość płci, otwarty dostęp, etyka). Wybrani partnerzy projektu STARBIOS2, którzy do tej pory wdrażają plany działań w obszarze RRI w swoich instytucjach, doprowadzając do zmian strukturalnych, jako doświadczone organizacje przyjmą rolę „mentorów” wobec partnerów „początkujących”, którym służyć będą radą, przykładami i wsparciem.

Projekt będzie realizowany przez trzy lata w konsorcjum koordynowanym przez Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie. Konsorcjum obejmuje 12 partnerów z 11 krajów. Budżet Projektu to 1,5 mln EUR.

Kierownikiem Projektu po stronie UG jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Projekt RESBIOS będzie drugim projektem w ramach Programu Horyzont 2020, którym pokieruje Prorektor.

W przygotowanie Projektu zaangażowani byli: prof. dr hab. Ewa Łojkowska i mgr Marta Dziedzic z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka i dr Magdalena Żadkowska z Wydziału Nauk Społecznych oraz Izabela Raszczyk z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG.

 

Horyzont 2020

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 lipca 2019 roku, 13:14