fbpx MEDIA BIZNES KULTURA. Pomorze 2019 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

MEDIA BIZNES KULTURA. Pomorze 2019

MEDIA BIZNES KULTURA. Pomorze 2019

„Media-Biznes-Kultura” to międzynarodowa konferencja adresowana do środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, pracowników mediów oraz instytucji kultury współpracujących  z mediami. Od kilku lat jest to jedno z najbardziej znaczących spotkań teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat etycznych, technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z komunikacją społeczną i mediami.

 

Konferencja została wpisana w kalendarz obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

Czas – 21-22 października 2019

Miejsce – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Organizator – Uniwersytet Gdański, kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Współorganizator – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Informacje o konferencjihttp://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl/

 

Rozważania tegorocznej, szóstej już edycji będą obrazować etyczny kontekst procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym, w tym szczególnie szeroko pojęte zagadnienia etyki słowa i grzeczności językowej. W konferencji udział biorą wybitni eksperci i naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych z Polski i z zagranicy. Sesje tematyczne skupione są wokół czterech obszarów – media a etyka słowa i grzeczność językowa w życiu publicznym, media a rynek, media w społeczeństwie i kulturze oraz media w polityce. Planowaną ramą dyskusji będzie moralność myślenia i jej konsekwencje w języku. Badacze przedstawią wyniki swych badań dotyczące odpowiedzialności za słowo w działaniach medialnych, biznesowych, politycznych i kulturowych. Tradycyjnie już podczas konferencji odbędzie się również panel dedykowany doktorantom i studentom „Młodzi o mediach, biznesie i kulturze” podczas którego zaprezentują oni wyniki swoich badań (ukażą się w pokonferencyjnej publikacji złożonej z referatów zaprezentowanych w czasie sesji).

Praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów związanych z mediami zostaną zaprezentowane w czasie dwóch otwartych eksperckich paneli dyskusyjnych. Pierwszy to debata z zakresu PR – „Informować czy promować? Skuteczna komunikacja z perspektywy zawodowych komunikatorów”, którą poprowadzi prof. UW dr hab. Dariusz Tworzydło. Panel ten jest wynikiem   współpracy pomiędzy organizatorami konferencji Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019 oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom. Udział w nim wezmą przedstawiciele PR i marketingu uczelni z całej Polski uczestniczący w XXXIII Konferencji PRom „Uczelnie w procesie zmian, wyzwania komunikacyjne i marketingowe”. Drugi panel zatytułowany „Społeczna odpowiedzialność komunikacji” prezentować będzie zagadnienia etyki komunikowania w obszarze biznesu, a poprowadzi go  Magdalena Skorupka-Kaczmarek, wieloletnia rzecznik prasowa prezydenta Gdańska.  Wydarzenie to jest kontynuacją prac kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z podmiotami rynkowymi nad upowszechnianiem dobrych praktyk w zakresie prowadzenia odpowiedzialnej komunikacji w przestrzeni publicznej.

22 października odbędzie się również kolejne spotkanie z cyklu „Dziennikarze – studentom” pod tytułem Media w czasach zagłady. Tym razem gościem konferencji będzie absolwentka kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG, Anna Mierzejewska, redaktor naczelna polskiej edycji „Playboya”.

Ważnym wydarzeniem wpisanym w program konferencji jest benefis Redaktor Aliny Kietrys, znanej dziennikarki i publicystki od początku związanej z kierunkiem Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UG, a szczególnie studenckim Radiem MORS, z okazji 50-lecie jej pracy zawodowej.  Benefis jest połączony z promocją dedykowanej Alinie Kietrys księgi jubileuszowej „Pani Redaktor. W kręgu mediów, kultury i polityki” pod redakcją Małgorzaty Łosiewicz i Beaty Czechowskiej-Derkacz. – 21 października, godz. 18.00, Sala Teatralna, budynek Neofilologii Wydziału Filologicznego UG, ul. Wita Stwosza 51.

 

PATRONATY I PARTNERZY

Patronat honorowy: JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Konsulat Honorowy Księstwa Luksemburga w Sopocie.

Partner edukacyjny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Patronat honorowy paneli eksperckich: Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”, Odpowiedzialny Biznes.pl, Instytut Monitorowania Mediów, Press Service.

Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, SentiOne, Starter, Grupa NDI, Farm Frites Poland.

Konferencję wspierają: So Blue Sky, Novae Res, Studio 102, studenckie koło naukowe UG Inspiar.

Patronaty medialne: Radio Gdańsk, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, Trojmiasto.pl, „Forum Akademickie”, „Progress”, „Radio MORS, „Gazeta Uniwersytecka”, CDN…

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 października 2019 roku, 10:50