osiągnięcia

osiągnięcia
Times Higher Education po raz drugi opublikował prestiżowe zestawienie uczelni wyższych realizujących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030, a więc zaangażowanych w rozwiazywanie najistotniejszych problemów globalnych współczesnego świata takich jak ubóstwo, nierówności społeczne, brak wystarczającego dostępu do wiedzy, zmiany klimatyczne, czy dewastacja środowiska naturalnego.   W opublikowanym 22…, , ,
osiągnięcia
Z przyjemnością informujemy, że zespół Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w składzie dr inż. Anna Dzimitrowicz, dr Agata Motyka-Pomagruk, dr hab. inż. Piotr Jamróz, dr inż. Wojciech Śledź, mgr Weronika Babińska, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. inż. Paweł Pohl, zakwalifikował się ze swoim wynalazkiem do kolejnego etapu konkursu DGP EUREKA - Odkrywamy Polskie Wynalazki ! tj. został nominowany…
osiągnięcia
Uniwersytet Gdański zajął I miejsce w konkursie Genius Universitatis w kategorii Reklama prasowa za cykl reklam wizerunkowo-rekrutacyjnych nawiązujących do 50-lecia uczelni. Nagrodę odebrała Pani Justyna Sikorska, Kierownik Biura Promocji Uniwersytetu Gdańskiego. 6 marca 2020r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego 2020, odbyła się gala wręczenia nagród Konkursu Genius…, Kampania jubileuszowa "Uniwersytet Gdański to początek Waszej historii"
osiągnięcia
Znamy już autorów trzech najlepszych prac dyplomowych konkursu organizowanego od czterech lat przez Polsko Chińską Radę Biznesu. Nagrody w postaci rocznego stypendium w Chinach na wybranej uczelni oraz tabletów trafiły do laureatów z uczelni z Gdańska i Warszawy. 27 lutego 2020 roku w sali balowej Pałacu Raczyńskich, siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych na warszawskiej starówce podczas noworocznego spotkania członków…,
osiągnięcia
W tym roku Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w obu kategoriach trafiła do badaczek z Uniwersytetu Gdańskiego. Mgr Aleksandra Mańkowska z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych została laureatką w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, a dr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.   Mgr Aleksandra…,