Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

• Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Wydziału Zarządzania UG, co dwa tygodnie w trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów, dlatego studenci zobowiązani sią do posiadania na zajęciach kalkulatorów.