Podyplomowe Studia Menedżerskie | Serwis główny UG

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe, niestacjonarne (zjazdy co 2 tygodnie).