Studia Podyplomowe Skandynawistyczne | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Skandynawistyczne

Czas trwania i forma studiów

4 semestry

Studia Podyplomowe Skandynawistyczne realizowane są w trybie niestacjonarnym. Trwają 4 semestry, a zorganizowane są w formie cotygodniowych zjazdów, wyłącznie w soboty. Oferujemy dwanaście bloków dydaktycznych na jeden semestr (w czasie studiów łącznie 48 bloków).