SP Gedanistyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Gedanistyki

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia są niestacjonarne,zjazdy odbywają się w soboty.