Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w trakcie zjazdów weekendowych.