SP Legislacja administracyjna | Serwis główny UG

SP Legislacja administracyjna

Czas trwania i forma studiów

Studia są prowadzone w wymiarze 150 godzin przez dwa semestry.

Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym, zajęcia odbywają się w soboty.