Studia Podyplomowe Psychotraumatologia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Psychotraumatologia

Czas trwania i forma studiów

2 semestry


Zajęcia realizowane są w formie niestacjonarnej (soboty i niedziele), średnio 1 – 2 razy w miesiącu.