Studia Podyplomowe Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna

Czas trwania i forma studiów

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych: sobota-niedziela, zajęcia planowane są co 2 tygodnie