SP Italianistyczne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Italianistyczne

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

studia niestacjonarne
8 zjazdów w każdym semestrze (dwa zjazdy w miesiącu)