fbpx Uroczystość nadania im. Pawła Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku oraz ślubowanie uczniów - zaproszenie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Uroczystość nadania im. Pawła Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku oraz ślubowanie uczniów - zaproszenie

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk-Oliwa
tel. (+58) 523 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 08.01.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

W najbliższy piątek, 10 stycznia 2020 r., odbędzie się uroczystość nadania imienia śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku.  Uroczystość jest połączona ze ślubowaniem klas pierwszych. Głównym zadaniem liceum, utworzonego przez Uniwersytet Gdański,  jest przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na wymarzonym kierunku. Dzięki możliwości wykorzystania infrastruktury UG oraz potencjału kadry akademickiej jest to wyjątkowa placówka edukacyjna.

Zapraszam na uroczystość

Czas – 10 stycznia 2020 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, aula S 205,  Kampusie UG w Gdańsku Oliwa, ul. Bażyńskiego 4.

Nadrzędne cele i zasady zapisane w misji oraz wizji szkoły to wszechstronny rozwój uczniów, ale także wychowanie człowieka dobrego i przyzwoitego, przestrzegającego praw i kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, człowieka otwartego, tolerancyjnego, szanującego wielokulturowość.

- Nadanie szkole imienia śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska jest zobowiązujące. Chcemy w ten sposób uczcić wyjątkowego absolwenta i pracownika naszej uczelni ale też  pielęgnować wartości, którym był wierny:  idei społecznej służby, patriotyzmu, a także umiłowania naszej Małej Ojczyzny – pomorskiego regionu, którego jesteśmy ważną częścią – podkreśla Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku zostało utworzone przez Uniwersytet Gdański dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty. 2 września 2019 roku odbyła się pierwsza uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Naukę w czterech klasach o profilu matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym rozpoczęło 96 uczniów. Dzięki możliwości wykorzystania infrastruktury UG oraz kadry akademickiej jest to wyjątkowa placówka edukacyjna. Siedziba Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego mieści się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i tam odbywa się większość zajęć. Zajęcia laboratoryjne – biologia, fizyka, chemia, informatyka – odbywają się na poszczególnych wydziałach uczelni. Jest to publiczna szkoła ponadgimnazjalna i  ponadpodstawowa z oddziałami realizującymi trzy- i czteroletni cykl kształcenia, której dyrektorem jest obecnie Pan Waldemar Kotowski.

Misja szkoły

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące przy UG to nowoczesna szkoła, wspierająca wszechstronny rozwój ucznia. Celem szkoły jest wychowanie człowieka dobrego i przyzwoitego, przestrzegającego praw, postępującego zgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie zasadami, przygotowanego do podjęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku.

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku. To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego. To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.


Strona ULO: https://liceum.ug.edu.pl/