fbpx Zaproszenie – spotkanie promocyjne publikacji Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zaproszenie – spotkanie promocyjne publikacji Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk-Oliwa
tel. (+58) 523 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 07.01.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

W imieniu organizatorów zapraszam na spotkanie promocyjne trzeciego tomu książki opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego z  cyklu Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone.

9 stycznia 2020 (czwartek), godz. 17.00, Biblioteka Główna UG, ul. Wita Stwosza 53, Kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.

Informacje o publikacji i spotkaniu przygotowane przez organizatorów:

Publikacja Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, red. G. F Tomaszewscy, M. S. Modrzewscy, Wyd. UG, Gdańsk 2018 jest III tomem szerszego publikacyjnego zamysłu, jako rezultatu bezpośrednich spotkań z twórcami pomorskimi i gdańskimi na Uniwersytecie Gdańskim. Serię rozpoczęła opublikowana przez Wydawnictwo UG w 2016 roku książka Pośród nas. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone, powstała w rezultacie spotkań (według kolejności czasowej) z: Zofią Sumczyńską i Andrzejem Grzybem, Arturem Nowaczewskim, Pawłem Huelle, Stanisławem Modrzewskim, Krystyną Lars i Stefanem Chwinem, Andrzejem Lipniewskim, Olgą Kubińską oraz Davidem Malcolmem.  Pośród nas II obejmowała spotkania (według ich kolejności) z: Tadeuszem Dąbrowskim, Andrzejem Kasperkiem, Kazimierzem Nowosielskim, Jerzym Limonem, Teresą Ferenc i Zbigniewem Jankowskim, Aleksandrem Jurewiczem  oraz Adamem Kamińskim.

Aktualny tom Pośród nas III. Twórcy pomorscy i gdańscy. Rozmowy niedokończone pozwala uczestniczyć w rozmowach z: 

Władysławem Zawistowskim

Barbarą Piórkowską

Markiem Szalszą

Ryszardem Horodeckim

Wojciechem Borosem

Izabelą Morską (Filipiak)

Andrzejem Mestwinem Facem i Ewą Miłek.

Goszczący na Uniwersytecie twórcy trzeciej serii są przedmiotem literaturoznawczej uwagi, ale przynoszą wraz z sobą również świat (światy) spoza typowej akademickiej wspólnoty, uświadamiając rozmiary i specyfikę otaczającej nas rzeczywistości „pośród nas”.  Wszystkich bohaterów spotkań charakteryzuje silna tendencja do przełamywania dualizmu życia i literatury, działalności artystycznej i pozaartystycznej, twórczości typowo rozumianej i „twórczości”, jako kreacyjnej pasji, mającej różne formy, odgałęzienia, rodzaje (urzędnicze, wydawnicze, instytucjonalne, naukowe, społeczne, dydaktyczne, itd.). Wszyscy są wyjątkowo silnie zanurzeni w materię życia, w związane z nią problemy, pasje, fascynacje; w działania performerskie o różnym charakterze i wymiarze. Wszyscy, przełamując dystans między tym, co formalnie porozdzielane (jak np. nauki humanistyczne i przyrodnicze), tworzą wielopoziomową i skomplikowaną konstrukcję świata nam najbliższego. Nie zamykają się przy tym w ściśle ograniczonych (problemowo, tematycznie, dyskursywnie) granicach, ale budują różnego rodzaju nici porozumienia z uniwersalnym wymiarem ludzkiej egzystencji. Przekonują, że idea rozumienia i porozumienia nie jest tylko utopią i marzeniem naiwnych, ale naszą fundamentalną potrzebą.

Serdecznie zapraszamy!

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Pracownia „Pośród nas”

Organizatorzy spotkań i redaktorzy tomu

Grażyna i Feliks Tomaszewscy oraz Mirosława i Stanisław Modrzewscy