fbpx Dwa projekty UG z finansowaniem na badania związane z COVID-19 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dwa projekty UG z finansowaniem na badania związane z COVID-19

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk-Oliwa
tel. (+58) 523 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 23.06.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG oraz dr Alicja Chmielewska z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymały dodatkowe finansowanie na badania związane z COVID-19. Projekty badaczek znalazły się wśród 14 pozytywnie ocenionych wniosków przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na które łącznie przeznaczono prawie 15 mln zł.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła niedawno wyniki oceny wniosków składanych przez beneficjentów aktualnych projektów finansowanych w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. Nowe zadania badawcze musiały dotyczyć tematyki związanej z pandemią COVID-19, np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym itp. Nabór wniosków był prowadzony od 15 kwietnia do 12 maja. Do konkursu przystąpiło 53 beneficjentów realizujących projekty w programach TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY.

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG, kierownik Pracowni Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMedu otrzymała dodatkowe finansowanie dla projektu „Egzosomy wydzielane przez keratynocyty w indukcji alergii i tolerancji na alergeny środowiskowe”. W ramach kontynuacji oraz rozszerzenia oryginalnego projektu FIRST TEAM, razem z prof. Jonathanem Heddle (MCB Kraków), zaplanowano projekt „Sztuczne egzosomy jako nowe podejście do szczepionki przeciw COVID-19”, dotyczący zaprojektowania i wygenerowanie sztucznych egzosomów (ArtExo), mających na celu przetestowanie nowego sposobu indukcji odpowiedzi przeciwwirusowej. W sumie uzyskano środki w kwocie 2 647 500 zł, z czego 1 227 500 zł otrzymają badacze Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt ma na celu wygenerowanie i przetestowanie nowego podejścia do stymulacji przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej na wirusa SARS-CoV2. Badacze celują w limfocyty T, zdolne do zabijania zainfekowanych komórek. W tym celu zespół będzie naśladować naturalne zdarzenia, w których pośredniczą pęcherzyki wydzielane przez komórki, zwane egzosomami. Wykazano, że egzosomy są przekaźnikami komunikacji między komórkami, ponieważ zawierają różne białka, kwasy nukleinowe i inne mediatory. Naukowcy planują je sztucznie wygenerować i wykorzystać w celu zapewnienia znaczenia immunologicznego w zakażeniu COVID-19. Zespół liczy, że dzięki temu będzie w stanie poprawić funkcjonalność komórek T i ich umiejętności eliminacji wirusa.

Aktualnie wiele grup pracuje nad skuteczną szczepionką na COVID-19, i choć niektóre badania są już na bardzo zaawansowanym etapie, wciąż nie wiemy jaka będzie skuteczność wyprodukowanych preparatów, które z nich zaskutkują silną i długotrwałą odpowiedzią immunologiczną. Dlatego warto przetestować wiele sposobów na pobudzenie organizmu do skutecznej walki z wirusem. Zastosowanie sztucznych egzosomów nie było jeszcze sprawdzane w tym kontekście razem z partnerem z Krakowa mamy nadzieję, że otrzymane wyniki będą pomocne nie tylko w walce z pandemią SARS-CoV2, ale również z innymi patogenami, które mogą stanowić zagrożenie w przyszłości – tłumaczy dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG.

Dr Alicja Chmielewska z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMedu otrzymała dodatkowe finansowanie dla projektu „Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitroin vivo” w kwocie 199 750 zł w ramach programu POWROTY.

W przedstawionym projekcie badaczka proponuje nowe strategie terapeutyczne przeciwko COVID-19 oparte o pobudzenie przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej pacjenta. Zamierza sprawdzić czy strategie obejmujące między innymi bezpośrednią stymulację białek IFITM pozwolą na zahamowanie wnikania wirusa SARS-CoV-2 do komórek gospodarza, co prowadziłoby do uzyskania efektu terapeutycznego wobec COVID-19. Ze względu na uniwersalność pobudzanych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej, wyniki uzyskane w tym projekcie mogą przyczynić się do opracowania nowych podejść terapeutycznych przeciwko COVID-19, ale też przeciwko innym patogenom wirusowym.

Rozwój infekcji wirusowych zależy w dużej mierze od odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Pierwszą linią obrony przeciwwirusowej jest  wydzielanie cząstek prozapalnych – np. interferonów. To z kolei prowadzi do syntezy białek komórkowych hamujących różne etapy cyklu replikacyjnego wirusów. Przykładem mogą być białka IFITM, które hamują wnikanie wirusów do komórek gospodarza. W moim projekcie zajmowałam się badaniem aktywności białek IFITM i możliwościami wykorzystania ich działania w potencjalnych terapiach przeciwwirusowych. Dzięki dodatkowemu finansowaniu uzyskaliśmy możliwość przetestowania najbardziej obiecujących strategii w modelu opartym o koronawirusy – wyjaśnia dr Alicja Chmielewska.

 

Lista wszystkich laureatów i więcej informacji na stronie FNP.