fbpx Kolejne porozumienie między Uniwersytetem Gdańskim, a Politechniką Gdańską | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kolejne porozumienie między Uniwersytetem Gdańskim, a Politechniką Gdańską | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kolejne porozumienie między Uniwersytetem Gdańskim, a Politechniką Gdańską

Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Gdańska zawarły nowe porozumienie. W tym przypadku chęć współpracy oficjalnie zadeklarowały Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, jak również Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Sygnatariuszami umowy zawartej 26 stycznia 2016 r., byli dziekani obu wydziałów - prof. dr hab. Piotr Bojarski (UG) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (PG). Inicjatorami współpracy są dr inż. Jacek Lebiedź z WETI PG oraz dr Piotr Arłukowicz z WMFI UG.

Dr Lebiedź jest kierownikiem, powstałego rok temu na Politechnice Gdańskiej, Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP), pozwalającego – zgodnie z nazwą – na tzw. głębokie zanurzenie się w rzeczywistość wirtualną. Z kolei dr Arłukowicz jest twórcą Polskiego Kursu Blendera i jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów tego środowiska służącego do modelowania, wizualizacji i animacji scen trójwymiarowych (Blender Foundation Certified Trainer).

Współpraca wydziałów rozpocznie się od udostępnienia zasobów LZWP studentowi UG w celu realizacji pracy magisterskiej pt. "System wizualizacji oparty o Blender w środowisku jaskini rzeczywistości wirtualnej" (opiekunem pracy jest dr Arłukowicz, dr Lebiedź pełni rolę konsultanta).

W ramach współpracy wydziałów planowana jest adaptacja Blendera do jaskini rzeczywistości wirtualnej znajdującej się w LZWP.

Więcej szczegółów na stronach Politechniki Gdanskiej

Od lewej: prof. dr hab. Piotr Bojarski oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła. Fot. Krzysztof Krzempek/Dział Promocji PGOd lewej: prof. dr hab. Piotr Bojarski oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła. Fot. Krzysztof Krzempek/Dział Promocji PGFot. Krzysztof Krzempek/Dział Promocji PGFot. Krzysztof Krzempek/Dział Promocji PG
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 stycznia 2016 roku, 12:34