fbpx Dofinansowanie dla rozbudowy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dofinansowanie dla rozbudowy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej

Dofinansowanie dla rozbudowy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej

W czasie inauguracji roku akademickiego 2016/2017 wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski przekazał społeczności akademickiej UG dobrą wiadomość. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla dwóch najnowszych inwestycji: rozbudowy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o nowy budynek Instytutu Informatyki oraz utworzenia Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej. Łączna wartość dofinansowania dla obu inwestycji to niemal 26 milionów złotych.

Rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, fizyki i Informatyki na potrzeby kierunku o profilu praktycznym” zaplanowano na I kwartał 2017 roku, a zakończenie – na koniec roku 2018. W ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” planowana jest budowa nowego budynku Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem. Nowy budynek będzie przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani specjaliści kierunków informatycznych. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni całkowitej 4 540 m2. Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji oraz podziemnym kanałem technologicznym. W budynku będą również sale seminaryjne, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe.

Z uwagi na fakt, że projekt ma służyć przede wszystkim rozwojowi umiejętności praktycznych studentów, w realizację przedsięwzięcia zaangażowano także partnera – firmę Kainos Software Poland Sp. z o.o.

Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji Projektu wynosi ponad 25 milionów złotych. Uniwersytet otrzymał dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 85% wartości inwestycji, tj. 21 388 706,99 złotych. Zaplanowany jest także wkład własny UG oraz Partnera Projektu – Kainos Software Poland Sp. z o.o.

Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego

Rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym” zaplanowano na I kwartał 2017 roku, a zakończenie – na początku roku 2018.

W ramach projektu zaplanowano adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej. Laboratorium (studio telewizyjne) uruchomione zostanie w centralnej, cylindrycznej części istniejącego już budynku. Łączna powierzchnia przeznaczona do adaptacji wynosi 249,7 m2. Inwestycja oparta jest na przystosowaniu istniejących pomieszczeń do celów dydaktycznych związanych z działalnością dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” oraz Wydziału Filologicznego na kierunku „Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej”. Laboratorium będzie wyposażane w sprzęt studyjny do rejestracji obrazu i dźwięku oraz sprzęt komputerowy do ich obróbki i montażu.

Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji Projektu wynosi ponad 5 milionów złotych. Uniwersytet otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na poziomie 85% inwestycji, tj. 4 432 466,47 zł. Zaplanowano wkład własny Uczelni oraz Partnera Projektu – 2Pi Group sp. z o.o.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 października 2016 roku, 9:31