Granty na badania – KONKURSY i LAUREACI | Serwis główny UG

Granty na badania – KONKURSY i LAUREACI

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi

zaprasza do składania wniosków  projektowych
w ramach aktualnie otwartych konkursów:
 

Narodowe Centrum Nauki

  • OPUS 13 konkurs na projekty badawczy, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 13 konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
  • MINIATURA 1 konkurs na pojedyncze działania naukowe. 
     

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  

  • MONOGRAFIE finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych 

W weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi konkursów oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania pomogą wyznaczeni opiekunowie wydziałowi z Biura Zarządzania Projektami Naukowymi |projektynaukowe@ug.edu.pl | 58 523 24 29 | 58 523 31 29| 

 

Wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną 15 maja 2017 r. przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN 15 września 2016 roku:

  • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
  • POLONEZ 3 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

na 121 złożonych wniosków, w których Uniwersytet Gdański występuje jako podmiot realizujący projekt, 28 otrzymało dofinansowanie na łączną sumę 11 655 290 zł.

LISTA LAUREATÓW

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 maja 2017 roku, 13:08