Ocena A+ dla MWB - wyniki parametryzacji MNiSW | Serwis główny UG

Ocena A+ dla MWB - wyniki parametryzacji MNiSW

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskał najwyższą możliwą ocenę A+, co oznacza, że jest jednostką wyróżniającą się jakością prowadzonych badań lub prac rozwojowych.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową 993 jednostek naukowych. Na niemal 1000 ocenionych jednostek tylko 47 uzyskało najwyższą ocenę A+ Wśród nich znalazł się Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

Jak zaznaczają władze wyróżnionego wydziału, taka ocena nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie pracowników, doktorantów i studentów MWB – ogrom grantów realizowanych na wydziale, wysoko oceniane publikacje, międzynarodowa współpraca, to wszystko wpłynęło na tę niezwykle wysoką ocenę (https://biotech.ug.edu.pl/media/aktualnosci/69978/ocena_a_dla_mwb_-_wyniki_parametryzacji_mnisw)

Wśród jedenastu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego jeden ma najwyższą możliwą ocenę A+ (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), pięć wydziałów uzyskało ocenę A i pięć ocenę B.

Ocena wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed A+
 2. Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii B
 3. Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii A
 4. Uniwersytet Gdański; Wydział Ekonomiczny B
 5. Uniwersytet Gdański; Wydział Filologiczny B
 6. Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny A
 7. Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki B
 8. Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych A
 9. Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii A
 10. Uniwersytet Gdański; Wydział Prawa i Administracji A
 11. Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania B

Z oceny Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych wynika, że  zwiększa się liczba uczelni wiodących lub bardzo dobrych:

 • wzrosła liczba jednostek naukowych kategorii A+ (z 36 do 47),
 • wzrosła liczba jednostek naukowych kategorii A (z 308 do 332),
 • zmniejszyła się liczba jednostek kategorii B (z 541 do 467),
 • wzrosła liczba jednostek kategorii C (z 77 do 147).

W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

 • osiągnięcia naukowe i twórcze,
 • potencjał naukowy,
 • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
 • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Jak podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego to pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku.

Lista ocenionych jednostek:

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

Informacja MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-wyniki-parametryzacji-coraz-wiecej-uczelni-z-ocena-a-i-a.html

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

A plus dla MWb

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 października 2017 roku, 14:37