Nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza przyznane | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza przyznane

Prof. dr hab. Ewa Bagińska z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz dr inż. Krzysztof Żamojć z Wydziału Chemii zostali w 2018 r. laureatami nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyków cieszących się uznaniem akademickiej społeczności.

Nagroda „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jest przyznawana na Uniwersytecie Gdańskim każdego roku za szczególne osiągnięcia dydaktyczne trzem nauczycielom akademickim UG. Nauczycieli zgłaszają do nagrody dziekani wydziałów w porozumieniu z wydziałowymi radami samorządu studentów. Wnioski rozpatruje powołana specjalnie Komisja Konkursowa złożona ze studentów i nauczycieli akademickich. Patronem nagrody jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) wybitny gdański pedagog i uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza, lektor języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.

Wyróżnieni nagrodą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego łączą pasję naukową, dydaktyczną i organizacyjną, ciesząc się szczególną estymą wśród studentów. 

Prof. dr hab. Ewa Bagińska od 2007 jest profesorem w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a od 10 lat sprawuje funkcję kierownika tej Katedry. Specjalizuje się w prawie odpowiedzialności odszkodowawczej, prawie medycznym, konsumenckim, cywilnym europejskim i amerykańskim. Jest członkiem wielu prestiżowym gremiów m.in. International Academy of Comparative Law i europejskiej grupy harmonizacyjnej ds. czynów niedozwolonych (European Group of Tort Law). Wystąpiła na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach. Odbyła liczne studia i staże zagraniczne, m.in. stypendium Fulbright’a oraz stypendium NATO Advance Science Fellowship na Catholic University of America. Jest autorką ponad 150 publikacji, w tym 6 monografii, polskich i zagranicznych. Wykładała jako visiting professor na uniwersytetach w Coimbrze, Florencji, Pisie i CUA. Pani Profesor stanowi autorytet i posiada uznanie wielu studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, głównie za sprawą rzetelnie wykładanej i przekazywanej wiedzy w zakresie prawa cywilnego, która umożliwia podjęcie późniejszej pracy w zawodzie prawniczym.

Prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski jest związany z Uniwersytetem Gdańskim od 1986 roku. Od 2016 roku jest kierownikiem Instytutu Fizyki Doświadczalnej oraz Zakładu Akustyki i Fizyki Jądrowej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Jest uznanym w kraju i za granicą specjalistą o interdyscyplinarnych zainteresowaniach naukowych, związanych z badaniami środowiska naturalnego, obejmującymi między innymi akustykę środowiska, fonetykę akustyczną, fotoakustykę, oceanografię fizyczną, procesy oddziaływania morza i atmosfery oraz migrację zanieczyszczeń środowiskowych, fizyko-chemię systemów międzyfazowych i koloidów, procesy transformacji materii organicznej w środowisku wodnym, wieloparametrowe techniki monitoringu stanu środowiska. Uczestniczył w realizacji międzynarodowych projektów badawczych środowiska morskiego (projekty: IUPAC, SOLAS, COAST). Stworzył unikalną bazę demonstracyjną w oparciu o najnowsze techniki audio-wizualne i systematycznie prowadzi pomiary pokazowe w oparciu o skonstruowane przez siebie oryginalne przyrządy i techniki pomiarowe (objęte zgłoszeniami patentowymi). Prof. Pogorzelski, prowadząc początkowo wykłady i ćwiczenia z podstaw fizyki dla studentów na kierunku Fizyka, rozwinął z czasem wiele innowacyjnych programów wykładów interdyscyplinarnych dla kierunków środowiskowych, prowadzonych na wydziałach Biologii oraz Oceanografii i Geografii UG. Upowszechnia wiedzę, szczególnie w zakresie fizyki zjawisk międzyfazowych zarówno na Uniwersytecie Gdańskim, jak i w jednostkach badawczych, z którymi współpracuje. Pan Profesor, pasjonat interdyscyplinarnej dydaktyki i popularyzacji wiedzy jest niezwykle lubiany i szanowany przez uczniów, studentów, doktorantów i współpracowników. Pozostaje zawsze otwarty na nowe wyzwania dydaktyczne, zaś jego wykłady i pokazy na długo zapadają w pamięć uczestników.

Dr inż. Krzysztof Żamojć jest związany z Uniwersytetem Gdańskim od czasów studiów, tj. od 2004 roku.
Od 2012 roku jest zatrudniony na Wydziale Chemii UG, w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej (początkowo jako asystent, a obecnie adiunkt). Zainteresowania naukowe dr. inż. Krzysztofa Żamojcia skupiają się wokół spektroskopii fluorescencyjnej oraz reaktywnych form tlenu i azotu, zaś do zainteresowań pozanaukowych należy przede wszystkim koszykówka. Obecnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 2010 roku), członkiem Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Chemii UG (od 2013 roku), członkiem Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii UG oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kontaktu z Pracodawcami (od 2016 roku). Jest współautorem wielu publikacji (zarówno o zasięgu międzynarodowym, jak i krajowym), komunikatów konferencyjnych oraz książek przygotowujących licealistów do matury z chemii. Do jego działalności organizacyjnej zaliczyć można m. in. współorganizację różnych konferencji naukowych, kursów maturalnych z chemii i biologii czy próbnych matur z tych przedmiotów. Pan Doktor Krzysztof Żamojć cieszy się ogromnym szacunkiem wśród społeczności akademickiej. Studenci doceniają sposób, w jaki prowadzi zajęcia, a szczególnie jego zdolność tłumaczenia nowych zagadnień, także tych najbardziej skomplikowanych, w sposób prosty, logiczny i zrozumiały.

Wręczenie nagród odbywa się tradycyjnie 20 marca każdego roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku uroczystość odbędzie się 20 marca 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51.

Biuro Rzecznika Prasowego UG

 

Pełne biogramy

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 marca 2018 roku, 13:39