Projekty „KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Projekty „KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania”

Projekty „KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania” dla NUTS chojnickiego oraz dla NUTS starogardzkiego dofinansowane z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego

Działania obu projektów ukierunkowane są na e-aktywizację uczniów, nauczycieli oraz pracowników publicznych instytucji, działających w otoczeniu szkoły (bibliotek, ośrodków kształcenia nauczycieli, ośrodków kultury), którzy posiadają co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe. Realizacja projektów podniesie kompetencje osób mieszkających na terenie gmin wiejskich i wiejsko–miejskich – czyli obszarów szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Szkoły otrzymają nie tylko pomoce dydaktyczne w postaci zestawów gier edukacyjnych oraz robotów do nauki programowania, ale i tablety umożliwiające realizację zajęć z wykorzystaniem zakupionych zestawów gier. Kluczowym zadaniem projektów będzie przekazanie nauczycielom wiedzy niezbędnej do prowadzenia lekcji w klasach 1-3 oraz wsparcie nauczycieli w wykorzystaniu jej w praktyce podczas cyklu zajęć z uczniami oraz pół roku po ich zakończeniu. Nauczyciele nauczą się także korzystać z darmowych dostępnych w Internecie materiałów i pomocy dydaktycznych z zakresu programowania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Działaniami projektowymi objęci zostaną także dyrektorzy wszystkich szkół biorących udział w projektach. Na specjalnym seminarium omówione zostaną scenariusze do nauki programowania, dydaktyczne przykłady ich realizacji (z uczniami w klasie szkolnej) oraz przedstawione dobre praktyki szkolne w tym zakresie. Powodzenie projektów zależy również od wsparcia społecznego i świadomości we wszystkich instytucjach odpowiedzialnych za działania kulturalno-edukacyjne, dlatego działaniami szkoleniowymi objęci zostaną pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną na obszarze realizacji projektów. Osoby te będą ważnym ogniwem w procesie upowszechniania materiałów informacyjnych dotyczących celów projektów oraz wynikających z nich rezultatów i efektów. Dzięki projektom absolwenci pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego znajdą zatrudnienie, a studenci odbędą praktykę.

Projekty będą realizowane w konsorcjum złożonym z: Fundacji ProCultura (Lider), Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (Partner) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Partner).

Z ramienia uczelni kierownikiem obu projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest dr Małgorzata Cackowska z Wydziału Nauk Społecznych.

Wielkość dofinansowania projektów dla całego konsorcjum to odpowiednio: 1 335 420 PLN i 1 583 067 PLN , a dla Uniwersytetu Gdańskiego: 380 055 PLN i 520 060 PLN.

Okres realizacji projektów:1 czerwca 2018 – 31 sierpnia 2019 r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 lipca 2018 roku, 10:53